ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM září 2022 | 169 Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Pavel Vojík. IN-EL, spol. s r. o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Původní jímací mřížová soustava byla upravena různými přesuny jímacích vedení a doplněna o větší počet oddálených jímačů. Svody zůstaly původní. Dotaz zní, jedná se o opravu nebo již rekonstrukci? Projekt je nový, ale o tomto se nezmiňuje, projektant se k tomu nehlásí. Odpověď: Nejlepší bude začít vymezením obsahu pojmů „oprava“ a „rekonstrukce“. Oba tyto pojmy jsou vysvětleny v zákoně č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v § 2, písm. e) (oprava) a písm. i) (rekonstrukce) takto: e) opravou zásah do již provozovaného vyhrazeného technického zařízení, kterým je odstraňován jeho poruchový stav nebo opotřebení, při němž může dojít k výměně, demontáži a zpětné montáži funkčních částí s cílem obnovit jeho použitelný stav beze změny základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, i) rekonstrukcí nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného vyhrazeného technického zařízení novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace. Z definic vyplývá, že instalací fotovoltaických panelů neodstraňujete poruchový stav nebo opotřebení, ale také nenahrazujete nevyhovující části provozované ochrany před bleskem novou nebo modernější částí. Ve Vámi zmiňovaném případě tedy nejde o „rekonstrukci“, ale ani o „opravu“ hromosvodu. V rámci zpracování projektové dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny mělo být provedeno vyhodnocení rizik v souladu s ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013 Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika a na základě vyhodnocení rizik měl být zpracován návrh vhodného způsobu ochrany objektu před bleskem. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Vadný chránič Při pravidelné revizi dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 byl zjištěn vadný 3fázový chránič pro doplňkovou ochranu. Ochrana automatickým odpojením od sítě je v pořádku. Je nebo není elektrické zařízení schopno bezpečného provozu? Odpověď: Při řešení tohoto případu budete postupovat v souladu s ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize. Budete muset rozhodnout, jaké riziko ve vztahu k ochraně před úrazem elektrickým proudem vadný chránič představuje. V souladu s tímto rozhodnutím pak

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=