ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 170 | září 2022 závadu zatřídíte podle jednotlivých kategorií (závady C1 až C3). Závady kategorie C1 musí být odstraněny, jakmile jsou odhaleny. Není-li to možné, nesmí být takováto instalace nebo její část používána a majitel (provozovatel) zajistí její odpojení od zdroje. Z mého pohledu je vhodným řešením při zjištění nefunkčního proudového chrániče vyzvat majitele k provedení jeho okamžité výměny ještě v průběhu revize. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Zásuvkový adaptér Chci se zeptat jakým způsobem revidovat zásuvkový adaptér, který je zabudovaný v kancelářském stole. Zásuvkový adaptér je připojen vidlicí 230 V v podlahové krabici, která se nachází pod stolem v podlaze. Revidovat tento zásuvkový adaptér jako spotřebič, nebo tento zásuvkový adaptér posuzovat jako pokračování pevné instalace, a tudíž revidovat v pravidelných intervalech určených pro pevnou instalaci? Odpověď: Nejsem si zcela jist, zda termín „zásuvkový adaptér“ je zařízením z vašeho dotazu. Termín „zásuvkový adaptér“ je zpravidla používán pro zařízení, jímž se určitý typ zásuvky přizpůsobuje (adaptuje) jinému typu zásuvky. Někdy je toto zařízení také označováno jako zásuvková redukce anebo cestovní adaptér. Do kancelářského stolu se zpravidla zabudovávají zařízení, která jsou na trhu označovaná jako „elektro zásuvky do pracovního stolu“, případně výklopné zásuvky nebo výsuvné zásuvkové sloupky nebo zásuvkové lišty. V některých případech jsou jejich názvy doplněny termínem „vestavná“. Tato zařízení nepřizpůsobují zásuvku určitého typu jinému typu, ale umožňují rozšířit počet zásuvek anebo zlepšit přístup k zásuvkám. Uživatel nemusí hledat a odkrývat podlahovou krabici. V současnosti jsou v těchto výrobcích umisťovány mimo normálních zásuvek na 230 V AC také USB zásuvky a datové zásuvky. Oby typy těchto zařízení jsou výrobkem a revidují se, resp. kontrolují se tedy jako spotřebič podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Odpověď zpracoval: Ing. Pavel Vojík Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vyvádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejich průřezy nesmí být menší než 6 mm2 pro měď nebo 50 mm2 pro ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě, musí být jeho rozměry a charakteristiky v souladu s technickou normou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud, může být uzemňovací přívod dimenzován. Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm2 pro měď (Cu) nebo 50 mm2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zemničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo jinými mechanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=