ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz DISKUSNÍ FÓRUM 168 | září 2022 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Revize fotovoltaické elektrárny Chci se zeptat, zda potřebuje revizní technik pro revize fotovoltaických elektráren zvláštní druh osvědčení, nebo stačí běžné osvědčení, například E2A? Odpověď: Revizní technik k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení je dle § 5 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2021 Sb., v rozsahu stanoveném v příloze č. 5 k tomuto nařízení vlády. Příloha č. 5 pak uvádí rozsah a druh vyhrazeného elektrického zařízení pro účely osvědčení revizního technika. 1. rozsah vyhrazeného elektrického zařízení: a) elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí, s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou – E1, b) elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, včetně zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou – E2, c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou – E3. 2. druh vyhrazeného elektrického zařízení: a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu – A, b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [§ 4 odst. 1 písm. b)] – B. Žádné další kritérium pro rozsah osvědčení revizního technika nařízení vlády č. 190/2022 Sb. neuvádí. Odpověď zpracoval: Jan Lojkásek Revize zdravotnických spotřebičů a přístrojů Kdo může provádět revize el. zdravotnických spotřebičů a přístrojů? Odpověď: Podle § 3 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. nepatří zdravotnické elektrické přístroje mezi vyhrazená elektrická zařízení. Jejich revize tak nemusí provádět osoba s odbornou způsobilostí dle § 8 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Totéž platí pro elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti – viz § 4 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Revize elektrických zařízení, která nepatří k vyhrazeným elektrickým zařízením tak podle mého názoru může provádět osoba s odbornou způsobilostí dle § 6 nebo 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., kterou zaměstnavatel po příslušném zaškolení pověří prováděním revizí uvedených zařízení. Znovu připomínám, že otázky a odpovědi k nové legislativě týkající se odborné způsobilosti v elektrotechnice a bezpečnosti vyhrazených technických elektrických zařízení jsou na stránkách Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Tam lze také posílat dotazy týkající se této problematiky. Odpověď zpracoval: Jan Lojkásek Oprava nebo rekonstrukce hromosvodu Chtěl bych znát váš názor. Na ploché střeše byly instalovány fotovoltaické panely.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=