ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2021

2 mbar Pa lux °C Hz kJ/kg W kg Upm %H l/min ppm mA V min W/m mS bar g/Kg mbar Pa lux °C Hz kJ/kg W kg Upm %H l/min ppm www.ahlborn.cz Datalogger ALMEMO® 710 mA V min W/m mS bar g/Kg mb www.elektroprumysl.cz • prosinec 2021 • ročník 11 ° Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie Měření neelektrických veličin, senzorová technika

OEM Automatic, spol. s r.o. | Pražská 239, 250 66 Zdiby Tel.: +420 241 484 940 | E-mail: info@oem-automatic.cz www.oem-automatic.cz BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORY DATALOGIC SG2/4 BASE Bezpečnostní světelné závory typu SG2 a SG4 z rodiny Base, jsou navrženy pro detekci přítomnosti prstů, rukou a těla. A to pro aplikace, kde je požadována vysoká spolehlivost, snadná instalace a také úspora nákladů. Parametry: • Bezpečnostní třída 2 a 4 • Rozlišení 14, 30, 50 a 90 mm • Hlídaná výška 150 – 1800 mm • Automatický / Manuální restart • Operační vzdálenost až 19 m • Kompaktní rozměry (32,3 x 36,9 mm) • IP65 • Napájení 24 Vdc • Otočné i antivibrační držáky • Jednoduché zapojení pomocí konektorů M12-5pin

ElektroPrůmysl.cz EDITORIAL prosinec 2021 | 1 Milí čtenáři, už dlouho nepamatuji, co byla redakce na začátku prosince zasypána několika centimetry sněhu, které by vydržely několik dní. Na zimu se váže poslední číslo tohoto roku, které je zaměřené na měření neelektrických veličin a senzorovou techniku. Do senzorové techny se řadí i optická bezpečností zařízení mezi které patří světelné závory, světelné mříže, jednopaprsková zařízení a bezpečnostní laserové skenery. Všechna tato zařízení se využívají u zabezpečení strojů a mnoha dalších bezpečnostních aplikací. S optickými bezpečnostními zařízeními se také pojí problematika měření doběhu strojního zařízen, které je docela často opomíjeno přitom měření doběhu je jeden z kroků, při procesu prokázaní shody stanoveného výrobku. Měření doběhu se také týká pravidelných kontrol bezpečnosti provozovaných strojních zařízení dle NV ČR č. 378 / 2001 Sb. V §3 odst. 4 písm. b) je uveden požadavek na umístění ochranného zařízení v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru. Dále pak v § 4 odst. 2 NV ČR č. 378 / 2001 Sb. je stanovena povinnost provozovatelů provádět následnou kontrolu strojního zařízení, která musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. V rámci těchto kontrol jsou prováděna i měření doběhu strojního zařízení, protože v průběhu provozu může dojít ke zhoršení brzdných parametrů stroje a původní bezpečná vzdálenost stanovená výrobce může být nedostatečná. Na začátek příštího roku jsme si připravili zajímavou tombolu. Pokud nám do redakce pošlete v průběhu od 1. ledna do 28. února jakoukoli fotku kuriozit s komentářem, budete zařazeni do slosování o termokameru pro chytrý mobilní telefon Mini1, kterou nám věnovala společnost GHV Trading, spol. s r.o. Mini1 se propojuje s mobilním telefonem přes USB-C konektor a rozšiřuje jeho funkčnost o termokameru s rozlišením detektoru 160x120 s velikostí pixelu 17 μm a obnovovací frekvencí 25 Hz. Teplotní rozsah má -20 °C až 350 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %. Více informací zveřejníme na našem zpravodajském portále na konci prosince. Na závěr bych Vám rád za celou redakci poděkoval za přízeň v letošním roce a popřál příjemné a krásné prožití vánočních svátků, od Ježíška mnoho dárků a do nového roku spoustu úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě a především hodně zdraví, které je teď potřeb více, než kdy jindy. Pěkné čtení. Bc. Jaroslav Bubeníček, šéfredaktor Zřídit bezplatný odběr časopisumůžete na www.elektroprumysl.cz VYDAVATEL Bc. Jaroslav Bubeníček ElektroPrůmysl.cz Holzova 2846/23, 628 00 Brno IČ: 87713349 DIČ: CZ8108173579 ISSN2571-076 VÝKONNÝŘEDITEL MANAGINGDIRECTOR Bc. Jaroslav Bubeníček šéfredaktor Editor in chief GSM: +420 608 883 480 E-mail: jb@elektroprumysl.cz OBCHODNÍ MANAŽER SALES MANAGER Mgr. Michaela Formanová obchodní plánování Business Planner Marketing Communication & PR GSM: +420 777 722 803 E-mail: mf@elektroprumysl.cz DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU Vychází jako měsíčník a to zdarma. Šíření časopisu jako celku je povoleno. ADRESA REDAKCE ElektroPrůmysl.cz Hybešova 38, 602 00 Brno E-mail: info@elektroprumysl.cz www.elektroprumysl.cz FACEBOOK www.facebook.com/ Elektroprumysl.cz INSTAGRAM www.instagram.com/ Elektroprumysl.cz LINKEDIN www.linkedin.com/company/ elektroprumyslcz Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Přetisk v jiných médiích je povolen pouze se souhlasem vydavatele.

ElektroPrůmysl.cz OBSAH 2 | prosinec 2021 66 38 12 48 AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE » Rozlišení a bezpečnostní vzdálenost optických bezpečnostních zařízení ......................................................... 4 » Kompletní portfolio fluidních senzorů Turck ............................................. 8 » Světelná závora nebo bezpečnostní laserový skener? ..................................... 12 » Hladiny na úrovni ................................... 16 » Efektivní robotické pracoviště s etiketováním pro zdravotnictví ..... 20 » Bezpečnostní komponenty společnosti Leuze .................................. 22 » Použití radarových senzorů k bezkontaktnímu ovládání zařízení ...................................................... 26 MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA » Normy pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů - 2. část ....... 28 » ALMEMO 710 Univerzální moderní vícekanálový měřicí přístroj .............. 32 » Jak měřit polohu a sílu pomocí snímačů ..................................................... 34 » Odhalte úniky stlačeného vzduchu a zjistěte, kudy vám utíkají peníze ........................................... 38 » Měření a výpočet celkové doby zastavení systému u optických bezpečnostních zařízení ..................... 40 » Sledování kvality vnitřního prostření ................................................... 44 » SONEL MPI 506 – vynikající kompaktní multitasker ........................ 48 » Měřicí přístroje pro měření osvětlení prostorů ................................. 52 » Autonomní monitorování teploty od DPS po elektrické rozvodny ........ 56 » Priemyselné kamerové systémy ....... 58 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Jak vybrat proudový chránič ............. 60 » MODULÁRNÍ SYSTÉMY Crossboard a 185Power – od systému k systému ...................... 62 » Zásuvková spojení strojního zařízení ....................................................... 64 » Polohové spínače společnosti Eaton .......................................................... 66 » Dimenzování a jištění zásuvkových obvodů v občanské výstavbě ............ 68 » Smart Engineering and Production ... 70

ElektroPrůmysl.cz OBSAH prosinec 2021 | 3 104 94 84 70 ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA » Úplná selektivita mezi proudovými chrániči ............................. 72 » Jak pomáhá automatizace budov? Poznejte zajímavé projekty z komerční sféry ..................................... 74 » Požadavky na ochranný vodič v případě poruchy v rozváděči ......... 78 » EcoStruxure IT: Proaktivní dohled a správa vaší non-IT infrastruktury, pro oblast EDGE, lokální serverovny a datová centra ....................................... 80 » Jedinečná řešení pro vaši fotovoltaickou elektrárnu ................... 84 KABELY, VODIČE A KONEKTORY » Ucelený sortiment kabelových chrániček GEWISS .................................. 88 ELEKTROMOBILITA » Wallbox vs. domácí zásuvka pro nabíjení elektromobilů ................ 90 » Typy konektorů u nabíjecích stanic do 3 kW ......................................... 92 SOFTWARE » Rozšiřujeme cloudové služby: EPLAN uvádí plnou verzi softwaru eManage ................................................... 94 » Engineering Base Mobile View ......... 96 VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA » Provádění opakovaných zkoušek, revizí a kontrol elektrických spotřebičů ................................................. 98 » Nástavby, vestavby a paneláky ...... 100 » HIWIN představil na brněnském strojírenském veletrhu ucelený sortiment polohovací lineární techniky pro Průmysl 4.0 .................. 102 » Z TEORIE DO PRAXE: Jak se dimenzují kabely větších průřezů ....................... 104 DISKUSNÍ FÓRUM » Prostory normální, bezpečné a zvlášť nebezpečné ........................... 106 » Kabely v mezistropu ........................... 108 » Doplňující ochranné pospojování ... 108 » Revize a kontroly elektrických instalací v nouzovém stavu .............. 108 » Zákon č. 250/2021 Sb. ........................ 109 KURIOZITY » Fotografie z praxe ................................ 110

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 4 | prosinec 2021 Rozlišení a bezpečnostní vzdálenost optických bezpečnostních zařízení Optické bezpečnostní zařízení musí být instalováno tak, aby se nikdo nemohl dostat do nebezpečného prostoru, aniž by předtím prošel detekční zónou světelné závory, světelné mříže nebo jednopaprsková zařízení. Vzdálenost od nebezpečného prostoru k detekční zóně optického bezpečnostního zařízení musí být dostatečně velká, aby měl stroj čas zastavit dříve, než se někdo dostane do nebezpečného prostoru. Tato vzdálenost se nazývá minimální vzdálenost a vypočítá se podle vzorce z normy ČSN EN ISO 13855. Minimální vzdálenost je ovlivněna vzdáleností mezi jednotlivými paprsky bezpečnostního zařízení. Čím blíže jsou paprsky u sebe, tím menší může být minimální vzdálenost, a proto lze světelné závory pro detekci prstů umístit mnohem blíže k nebezpečnému prostoru než světelné mříže pro detekci těles. Světelná závora sestává z několika světelných paprsků, které jsou umístěny blízko sebe, zatímco světelná mříž sestává pouze z jednoho, dvou, tří nebo čtyř světelných paprsků. Světelné paprsky jsou uspořádány v nejkratší vzájemné vzdálenosti u těch světelných závor, které se používají k detekci prstů. V takovémpřípadě činí rozlišení 14 mm. U světelnýchmříží jsou paprsky obvykle rozmístěny ve vzájemné vzdálenosti 300 až 500 mm. Volba mezi světelnou mříží a světelnou závorou je často otázkou dostupné bezpečné vzdálenosti, požadovaného rozsahu a cenových možností. Světelné závory se často volí pro krátké bezpečné / minimální vzdálenosti. Světelné mříže se volí pro větší bezpečné/minimální vzdálenosti, pro rozsah až do 40 m a pro nízkou cenu. Vzdálenost "S" je minimální vzdálenost mezi světelnou závorou a nebezpečným prostorem. Vypočítá se podle vzorce z norObr. 1 Svislá instalace světelné závory Obr. 2 Vodorovná instalace světelné závory S H1 H2 S H

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 5 my ČSN EN ISO 13855 - Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla. S = (K x T) + C kde: S - minimální vzdálenost v mm K - rychlost přiblížení (těla nebo části těla) v mm/s T - doba zastavení stroje (včetně reakční doby bezpečnostních zařízení) v sekundách C - dodatečná vzdálenost v mm na základě vniknutí těla nebo části těla do nebezpečného prostoru před spuštěním bezpečnostního zařízení. Pokud je možné dosáhnout nebezpečného prostoru obejitím světelného paprsku, provede se úprava vzorce. V tabulce 1 v normě ČSN EN ISO 13855 je uvedena doplňující vzdálenost jako hodnota Cro ke vzorci S = (K x T) + C. Pro zabránění dosažení nebezpečné zóny dosažením světelné clony/ mříže se použije největší hodnota z C a Cro. Minimální vzdálenosti pro svisle a vodorovně instalované světelné závory Svislá instalace Svislá instalace světelné závory je znázorněna na obr. 1, kde: S - minimální vzdálenost v mm H1 - spodní paprsek nesmí být umístěn výše než 300 mm nad zemí H2 - horní paprsek nesmí být umístěn níže než 900 mm nad zemí. Pro S ≤ 500 mm se minimální vzdálenost pro svislou montáž vypočítá podle následujícího vzorce: S = (2000 x T) + 8 x (d-14) kde d je rozlišení světelného závěsu v mm. K = 2000 mm/s se používá pro vyjádření rychlosti ruky. Výraz (8 x (d-14)) nesmí být nikdy menší než 0. Minimální vzdálenost S nesmí být nikdy menší než 100 mm. Pokud se minimální vzdálenost podle výše uvedeného vzorce zvětší na více než 500 mm, lze místo toho použít: S = (1600 x T) + 8 x (d-14) Pro vyjádření rychlosti tělesa se použije K = 1600 mm/s. Minimální vzdálenost podle tohoto vzorce je 500 mm. Tam, kde lze předpokládat, že otické bezpečnostní zařízení budou používána v neprůmyslové aplikaci, např. v přítomnosti dětí, musí být minimální vzdílenost "s" vypočítána podle rovnice: S = (2000 x T) + 8 x (d-14) a zvětšena o 75 mm. Vodorovná instalace Vodorovná instalace světelné závory je znázorněna na obr. 2 kde: S - minimální vzdálenost v mm H - detekční zóna světelné clony musí být umístěna v rozmezí 0 až 1000 mm nad podlahou. Minimální vzdálenost pro vodorovnou instalaci se vypočítá podle následujícího vzorce: S = (1600 x T) + (1200 - 0,4 x H) . Nevyžaduje komentář. www.amtek.cz

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 6 | prosinec 2021 kde H je výška detekční zóny nad referenční rovinou, např. nad zemí. (1200 - 0,4 x H) nesmí být menší než hodnota 850 mm. V závislosti na rozlišení d, které světelná závora má, existuje minimální výška, ve které může být detekční zóna umístěna. Ta se vypočítá pomocí: H = 15 x (d - 50). H nesmí být menší než 0. Při rozlišení d = 14 nebo 30 mm lze tedy světelnou clonu instalovat od H = 0 a výše. Čím výše je umístěna, tím se minimální vzdálenost zkracuje. Nejvyšší přípustná výška H detekční zóny je 1000 mm. Používáte-li vodorovnou světelnou závoru jako ochranu obvodu, musí být hloubka světelné závory minimálně 750 mm, aby se zabránilo neúmyslnému překročení světelné závory osobami. Odhadovaná minimální vzdálenost se měří od nebezpečné části stroje k nejvzdálenějšímu paprsku horizontální světlné závory (při pohledu od stroje). Minimální vzdálenost světelných paprsků Pro světelné paprsky se minimální vzdálenost vypočítá z následujících údajů: S = (1600 x T) + 850 mm Doplňující vzdálenost bude ve většině případů větší než 850 mm kvůli možnosti dosáhnout přes světelný paprsek, hodnota Cro. Vzorec platí pro světelné mříže se 2, 3 nebo 4 paprsky. O tom, jaký počet paprsků bude zvolen, rozhoduje posouzení rizik. Aby byly splněny všechny požadavky, musí být paprsky instalovány ve výškách uvedených v tab. 1. Minimální vzdálenost pro jednotlivé paprsky Jediný paprsek jako jediná ochrana není obvykle vhodný k zabránění přístupu celým tělem. Jednotlivé nosníky se většinou používají v kombinaci s jinými bezpečnostními zařízeními nebo pevnými ochrannými kryty. Posouzení rizik by mělo určit, zda je jediný paprsek vhodnou ochranou pro dané nebezpečí. Zároveň bezpečnostní vzdálenost se vypočítá pomocí vzorce: S = (1600 x T) + 1200 mm. Jako vhodná výška od referenční roviny byla shledána hodnota 750 mm, aby se zabránilo neúmyslnému přístupu do nebezpečné zóny. Počet paprsků Výška nad referenční rovinou, např. nad podlahou 4 300, 600, 900, 1200 3 300, 700, 1100 2 400, 900 Tab. 1 Počet paprsků a jejich výška nad referenční rovinou Ochrana před zbytkovými napětími u strojního zařízení Živé části, které mají po odpojení elektrického napájení zbytkové napětí větší než 60 V, musí být vybity na hodnotu 60 V nebo nižší během 5 s za předpokladu, že tato rychlost vybíjení nenarušuje správnou funkci zařízení. Tento požadavek se nevztahuje na součástky s akumulovaným nábojem 60 µC nebo menším. Pokud by tato stanovená rychlost vybíjení narušovala správnou funkci zařízení, musí být na dobře viditelném místě na krytu nebo bezprostředně vedle krytu umístěna trvalá výstraha upozorňující na nebezpečí s uvedením doby, která musí uplynout, než může být kryt obsahující živé části otevřen. Vpřípadě vidlic nebopodobných zařízení, jejichž vysunutí má za následek obnažení vodičů (například kolíků), nesmí být vybíjecí doba na 60 V delší než 1 s, jinak musí být takové vodiče chráněny stupněm ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB. Pokud nelze dosáhnout ani vybíjecí doby 1 s, ani stupně ochrany nejméně IP2X nebo IPXXB, musí být použity přídavné spínací přístroje nebo vhodná výstraha, například výstražná značka upozorňující na nebezpečí a určující požadovanou dobu. Pokud je zařízení umístěno v místech přístupných všem osobám, včetně dětí, nejsou výstrahy postačující, a proto se vyžaduje minimální stupeň ochrany před dotykem živých částí odpovídající IP4X nebo IPXXD.

BEZPEČNOST PRO PERSONÁL A STROJ MGB2 Modular – bezpečná ochrana dveří Multifunctional Gate Box MGB2 Modular „ Bezpečnostní dveřní systém s jištěním, rozšiřitelný pomocí modulů „ Modulární architektura pro maximální aplikační flexibilitu „ Sběrnicové moduly s PROFINET/PROFIsafe a EtherCat/EtherCat P s FSoE „ Rozšiřující modul MCM se 2 nebo 4 sloty pro ještě více ovládacích prvků „ Kategorie 4 / PL e dle ČSN EN ISO 13849-1, SILCL 3 podle ČSN EN 62061 www.euchner.cz

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 8 | prosinec 2021 Kompletní portfolio fluidních senzorů Turck Společnost Turck jako jeden z mála výrobců širokého sortimentu automatizační techniky vyvinula kompletní skupinu kapalinových snímačů, která detekuje všechny čtyři měřené proměnné – průtok, tlak, teplotu a hladinu. Platforma senzorů Fluid+ Výsledkem vývoje je řešení „pět senzorů – jeden provozní koncept“ využívající společnou platformu Fluid+. Ta v sobě implementuje stejný intuitivní koncept ovládání, který usnadňuje uvádění do provozu a manipulaci. Modulární procesní připojení umožňuje zákaznicky specifické kombinace ovládací jednotky a čidla v krátkých dodacích lhůtách. Kvalitu platformy Fluid+ již několikrát ocenila porota pro ocenění iF Design Award. Hlavní společné znaky snímačů Fluid+ Rodina Fluid+ konkrétně zahrnuje snímač průtoku FS+, teploty TS+, tlaku PS+, hladiny LS+ a LRS. Všechna tato zařízení však sdílejí společnou konstrukční filozofii. Kapacitní dotykové ovládání, robustní pouzdro z nerezové oceli a bezešvé těsnění umožňuje stupeň krytí až IP69K, spolehlivost při dlouhodobém používání a snadné ovládání pomocí gest. Hlava senzoru otočná o 340 stupňů umožňuje optimální umístění. 2barevný 14segmentový displej jasně ukazuje kritické hodnoty změnou barvy na červenou, a tak i nezaškolení zaměstnanci mohou snadno zjistit, že naměřená hodnota překračuje limit. Modulární procesní připojení senzorové jednotky s různými principy měření umožňuje komponenty flexibilně kombinovat. Funkce pro rychlé a bezpečné uvedení do provozu i v náročných aplikacích poskytují např. automatickou detekci typu výstupů (NPN/PNP nebo proudový/ napěťový signál), IODD IO-Link konfigurátor, Quick-Teach atd. Režim Sensor-to-cloud s IO-Link 1.1 poskytuje přenos dodatečných dat pro monitorování stavu nebo prediktivní údržbu Ocenění iF Design Award

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 9 a přímou bezproblémovou integraci do Turck Cloud Solutions, tedy propojení senzorů s cloudem bez programování. Navzdory uniformitě rodiny má však každý typ snímače i své specifické vlastnosti, aby bylo jejich použití a uvedení do provozu co nejjednodušší. Snímače průtoku FS+ Hlídače průtoku Turck FS+ zajišťují nepřetržitou kontrolu průtoku i teplotu média. Spolehlivé a rychlé uvedení do provozu je podpořeno funkcemi Quick-Teach a Delta-Flow-Monitoring, které usnadňují procesně bezpečné učení referenční hodnoty průtoku. Monitorovací funkcí Delta Flow jsou totiž všechny funkce učení aktivovány pouze tehdy, když je průtok konstantní, čímž se eliminují potenciální zdroje chyb. Měření teploty média v mnoha aplikacích eliminuje potřebu dalších teplotních senzorů. Tlakové snímače PS+ Řada PS+ je navržena pro tlakové rozsahy do 600 barů a je k dispozici s osvědčenými keramickými měřicími články (PS310) i kovovými měřicími články (PS510). Tyto senzory mají odolnost vůči přetlaku až sedminásobku jmenovitého tlaku. Varianta diferenčního tlaku s duálním procesním připojením usnadňuje zaznamenávání tlakových rozdílů. Snímače mohou být volitelně vybaveny omezovači tlakových špiček. Senzory teploty TS+ Snímače TS+ jsou k dispozici jako kompaktní jednotky TS700 s integrovaným teplotním čidlem nebo jako TS720 se samostatnou vyhodnocovací a zobrazovací jednotkou pro připojení odporových teploměrů nebo termočlánků. Systém snímače automaticky detekuje připojený typ sondy (TC nebo Pt), čímž eliminuje častý zdroj chyb. Výběr různých IO-Link profilů procesních dat umožňuje rychlé přizpůsobení zařízení do stávajících instalací bez pracných úprav v řídicím systému. Kompaktní provedení TS700 pracují v měřícím rozsahu od -50 do +150 ° C. V závislosti na připojené teplotní sondě mohou procesní a zobrazovací jednotky typu TS720 pokrýt teplotní rozsahy mezi -200 a 1800 °C. Ultrazvukové a radarové snímače hladiny LS+ Ultrazvukové snímače LS+ byly vyvinuty pro měření hladiny v rozsahu 40 nebo 130 cm. Provedení LUS211 lze provozovat při tlacích mezi 0,5 a 5 barů. Radarové snímače LRS pak doplňují portfolio pro měření hladiny v rozsahu Hlídač průtoku FS+ kombinuje design, který vyhrál ocenění s vysokým stupněm robustnosti Robustní snímače řady PS+ společnosti Turck pro intuitivní ovládání představují generační změnu v technologii senzorů tekutin

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 10 | prosinec 2021 Robustní snímače TS+ společnosti Turck s IO-Link nabízejí inteligentní funkce pro snadné uvedení do provozu a koncepty prediktivní údržby Robustní ultrazvukové senzory LUS211 od společnosti Turck měří hladiny v malých až středně velkých nádržích při procesním tlaku až 5 barů 0,35 až 10 metrů. Doporučují se zejména pro aplikace, kde ultrazvukové či optické senzory nejsou vhodné kvůli rušivým faktorům, jako je prach, vítr nebo světlo. Volně vyzařující radarové senzory LRS také nabízejí podrobné analytické funkce, které byly dříve možné pouze u špičkových radarových senzorů procesního průmyslu. IO-Link rozhraní snímačů kromě informace o hladině a síle signálu zahrnuje i hodnoty teploty, provozní hodiny nebo spínací cykly. Také umožňuje nastavit snímač na geometrii kontejneru, aby výstupem byla hodnota vzdálenosti, hladiny nebo objemu. Konfigurační nástroj založený na webovém prohlížeči zobrazuje křivku měření senzoru a umožňuje například zamaskovat interferenční signál míchadla nebo mřížky, aby se maximalizovala spolehlivost měření hladiny v náročných aplikacích. Turck, s.r.o. Na Brně 2065, 500 06 Hradec Králové Tel.: +420 495 518 766 E-mail: turck-cz@turck.com www.turck.cz Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vyvádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejichprůřezynesmíbýtmenší než6mm2 proměďnebo50mm2 proocel. Kde jeholýuzemňovací přívoduloženvpůdě,musí být jeho rozměryacharakteristikyv souladus technickounormouČSN332000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud, může být uzemňovací přívod dimenzován. Hliníkové vodiče se jako uzemňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm2 pro měď (Cu) nebo 50 mm2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zemničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo jinými mechanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, které závisí výhradně na pájení, se nesmějí používat samostatně, pokud spolehlivě nezajišťují odpovídající mechanickou odolnost.

Your Global Automation Partner

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 12 | prosinec 2021 Světelná závora nebo bezpečnostní laserový skener? Jak vybrat optické bezpečnostní zařízení Zabezpečení strojů je důležitým krokem k zajištění hladkého chodu každého výrobního zařízení, a to od výroby strojů přes výrobu dílů až po mobilní robotiku. Bezpečnostní světelné závory a bezpečnostní laserové skenery jsou dvě nejběžnější technologie zabezpečení a obě optické bezpečnostní technologie lze použít pro mnoho bezpečnostních aplikací. Předpisy týkající se bezpečnostních vzdáleností jsou uvedeny v konkrétních normách C, mezi které patří například norma ČSN EN ISO 16092-1 týkající se mechanických lisů. Není-li žádná konkrétní norma C dostupná, použije se norma ČSN EN ISO 13855. Jak ale vybrat tu správnou technologii pro vaši aplikaci? Přestože důrazně doporučujeme konzultovat konkrétní požadavky na vaši aplikaci s odborníkem na bezpečnost, přinášíme níže několik obecných úvah, které vám mohou pomoci určit vhodnou bezpečnostní technologii. Provozní místo Místem obsluhy se rozumí oblast stroje, kde se provádí práce. Při ochraně míst obsluhy se detekuje přiblížení ve velmi těsné blízkosti nebezpečného místa. Výhodou použití optického zařízení pro ochranu místa obsluhy je, že umožňuje dosáhnout krátké minimální vzdálenosti a obsluha může pracovat ergonomičtěji (například při pracích na lisu). Jak to řeší světelná závora? U bezpečnostní světelné závory vysílá vysílací jednotka impulsy infračervených světelných paprsků do přijímací jednotky. Světelná clona pak dokáže detekovat přerušení jednoho nebo více světelných paprsků ve snímacím poli. Bezpečnostní světelné závory, jsou ideální pro ochranu v místě provozu díky svému úzkému profilu, který lze snadno namontovat v blízkosti nebezpečí, a malému rozlišení mezi Světelná závora pro ochranu prostoru Ochrana perimetru pomocí bezpečnostního laserového skeneru

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 13 paprsky. Rozlišení lze například nastavit tak malé, aby bylo možné detekovat ruku nebo dokonce jeden prst. To umožňuje bezpečnostnímu systému rychle reagovat na spuštění snímače. Jak to řeší bezpečnostní laserový skener? Bezpečnostní laserový skener by se pro tento typ aplikace s největší pravděpodobností nepoužil, protože laserové skenery obecně vyžadují větší minimální vzdálenost od nebezpečí kvůli delší době odezvy zařízení. Důležité úvahy Při výběru bezpečnostní technologie je vždy nutné vzít v úvahu výpočet minimální bezpečnostní vzdálenosti. To je důležité zejména u aplikací v místě obsluhy, protože lidé pracují tak blízko nebezpečí, že musíte zajistit, aby bylo možné stroj zastavit dříve, než dojde ke zranění. Podrobné vysvětlení tohoto výpočtu najdete v našem předchozím příspěvku: Jak určit minimální bezpečnostní vzdálenost. Důležité je také zvážit velikost a diskrétnost optického bezpečnostního zařízení. Zařízení by mělo být schopno ochránit pracovníka před zraněním a zároveň zachovat ergonomický pracovní prostor. Ochrana prostoru / ochrana perimetru V případě ochrany prostoru před nebezpečím je přiblížení osoby detekováno snímáním její přítomnosti v prostoru. Ochrana prostoru je nezbytná u strojů, jejichž nebezpečný prostor nelze z pozice resetovacího zařízení zcela prohlédnout. Pokud dojde ke vstupu do nebezpečné oblasti, spustí se signál zastavení. Ten zastaví stroj a zabrání jeho opětovnému spuštění. Ochrana nebezpečného prostoru je důležitá také u vozidel AGV (automatizovaně řízená vozidla) a jeřábů a zakladačů, aby byly chráněny osoby, když jsou vozidla v pohybu nebo když se připojují k pevnému stanovišti. Schneider Electric uvádí epizodu ze seriálu Prakticky vzato, stojím vám za to! PacDrive 3 | 2 Delta roboty pro zakládání při automatické montáži Plně automatický montážní stroj, který kompletuje část výrobku v elektrotechnickém průmyslu. To vše bez zastavení dopravníku, ve vysokém taktu (založení 5 kusů již za 3,5 s) a s vysokou přesností. Současně probíhá kompletace na otočném stole a finální výstupní kontrola. Důležitým údajem je maximální celkový příkon stroje nižší než 2 kW. Garant projektu: cestmir.slama@se.com

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 14 | prosinec 2021 I když jsou si ochrana prostoru a ochrana perimetru podobné, existují určité rozdíly, které mohou pomoci určit vhodné optické bezpečnostní zařízení. Ochrana prostoru se obecně vztahuje na ochranu nebezpečného místa na jedné straně stroje, zejména pokud dochází k těsné interakci se strojem, například u robotické buňky. Ochrana perimetru se týká bezpečnostních opatření, která chrání více stran stroje. Obvykle se setkáváme s tím, že bezpečnostní laserové skenery se používají spíše při ochraně prostoru a bezpečnostní světelné závory se používají spíše při ochraně aplikací. Jak to řeší světelná závora? Vzhledem k tomu, že světelné závory využívají koncepci vysílače/přijímače, lze je snadno použít ve spojení se zrcadly k ochraně více stran stroje. V závislosti na nastavení lze také potenciálně namontovat světelné závěsy velmi blízko stroje, čímž se ušetří podlahový prostor. Jak to řeší bezpečnostní laserový skener? Vzhledem k tomu, že bezpečnostní laserový skener je založen na volně definovaných polích, může být možné jej zasunout do stroje pro diskrétní montáž. Mezi další výhody bezpečnostního laserového skeneru patří možnost přepínání mezi zónami a možnost segmentace typů polí pro různé výstupy (například bezpečnostní ochranné pole nebo výstražné pole). Důležité úvahy Stejně jako u všech bezpečnostních aplikací je zásadním krokem výpočet minimální bezpečnostní vzdálenosti. Kromě toho je u plošného i obvodového střežení důležité zvážit, zda je nejvhodnějším bezpečnostním opatřením optické střežení nebo pevné střežení (úplné zamezení přístupu do oblasti). Měli byste zvážit výhody bezpečnosti bez oplocení a zároveň vzít v úvahu pěší provoz a provoz AGV v oblasti. Například v některých konfiguracích továrních hal s vysokým provozem a úzkými rozestupy mezi ochrannými oblastmi může být ideálnější pevné střežení, které zabrání častému zakopávání o optická bezpečnostní zařízení, což má za následky zastavení strojů. Vstup / výstup Jak řeší vstup / výstup světelnou závorou? Pokud nejsou přístupová místa kryta dveřmi nebo pevnou ochranou, využívá se funkce muting. Tato funkce umožňuje odpojit za určitých okolností optickou závoru, která hlídá nebezpečný prostor pracovního stroje. Umožní například rozpoznat materiál proudící po dopravníku. K tomu lze použít dvou nebo čtyřmístné muting senzory, jako jsou indukční snímače nebo fotoelektrické snímače, které jsou logicky vyhodnoceny a určují pořadí pohybu objektu. Pokud je pořadí správné a všechny ostatní parametry v rámci logiky jsou splněny, objekt projde bezpečnostní světelnou závorou bez zastavení pracovní rutiny. Dalším způsobem pohybu materiálu do chráněného prostoru se světelnou závorou je aktivní rozlišování mezi osobou a strojem (funkce vstup/výstup). Pro tuto aplikaci se používají horizontálně uspořádané Světelná závora s funkcí muting

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 15 bezpečnostní světelné závory (AOPD). Možnost vyhodnocovat každý světelný paprsek zvlášť se využívá k rozlišení vzoru přerušení materiálu nebo nosiče materiálu (např. palety) od osoby. Tím se liší od funkce muting, protože nejsou zapotřebí muting snímače, takže je zapotřebí méně úsilí na mechanickou montáž a méně kabeláže. Použitím samoučícího dynamického zaclonění a dalších rozlišovacích kritérií, jako je směr pohybu, rychlost, vstup a výstup v ochranném poli atd., lze rozlišit bezpečnostně relevantní situace. Tímto způsobem lze spolehlivě zabránit nezjištěnému vstupu do nebezpečné zóny Jak řeší vstup/výstup bezpečnostní laserový skener? Aktivní přepínání ochranných polí představuje další způsob přesunu materiálu do chráněného prostoru. Pro tuto aplikaci se obvykle používají bezpečnostní laserové skenery se svislými (nebo mírně nakloněnými) ochrannými poli. Příslušné ochranné pole z řady předem naprogramovaných ochranných polí se aktivuje odpovídajícími signály z řídicí jednotky stroje a vhodně umístěných snímačů. Obrys ochranného pole je navržen tak, aby průchod materiálu nezpůsobil aktivaci ochranného zařízení a aby případné nesledované oblasti byly dostatečně malé, aby se zabránilo nezjištěnému přístupu do nebezpečné zóny. Důležité úvahy Nejčastěji se s bezpečnostními světelnými závorami setkáváme v aplikacích pro vstup/výstup, protože ve většině případů jde o účinné a ekonomické řešení; existují však určité případy, kdy byste místo nich mohli chtít použít laserový skener. Například pokud nemáte vhodný prostor pro montáž dvou na sebe kolmých zařízení, bude laserový skener schůdnější volbou. Systém MD7 IO-Link Výhody na první pohled flexibilní plánování a snížené skladovací náklady redukce instalačního úsilí a efektivní využití systému ve stísněných instalačních prostorech pohodlná vzdálená parametrizace senzorů a akčních členů snížené náklady během celého životního cyklu díky možnostem preventivní údržby vysoká úroveň standardizace ve stroji díky jednomu koordinovanému systému

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 16 | prosinec 2021 Hladiny na úrovni Pro člověka byla již odpradávna informace o naplněnosti nádob na kapaliny nebo sypké látky klíčovou otázkou přežití. Měření hladiny je tedy možno považovat za jedno z historicky nejstarších procesní měření. Od dob hliněných nádob a poklepu na ně pro získání představy o naplněnosti již uplynulo nemálo vody a dnešní doba spíše přeje měřením elektronickým. Firma Dinel, s.r.o., přední nezávislý výrobce systémů pro měření výšky hladiny a průtoku v České republice, ve své nabídce disponuje celou řadou procesních měřidel a senzorů, komunikačních a zobrazovacích přístrojů určených pro technologické aplikace v mnoha průmyslových odvětvích. Novinky pro měření hladin Kapacitní hladinoměr CLM-70 je dalším přírůstkem do řady inteligentních hladinoměrů. Jeho přednostní vůči metodám založeným na principu odrazu akustických nebo elektromagnetických vln je možnost použití právě v takových případech, kde je odrazivost měřeného média proměnlivá, nebo velmi malá – např. lehké sypké materiály, silně pěnivá média apod. Další výhodou je měření po celé délce měřicí elektrody, tedy žádné mrtvé zóny. Další možností je použití varianty se dvěma elektrodami potaženými FEP (Obr. 1) pro měření agresivních kapalin, zejména anorganických kyselin. CLM-70 disponuje, stejně jako ostatní dva produkty této řady (ultrazvukový hladinoměr ULM-70 a radarový hladinoměr GRLM-70), několika uživatelsky přívětivými vlastnostmi: proudový výstup s komunikací HART, snadná instalace i nastavení pomocí vyjímatelného modulu s dobře čitelným displejem, možnost kopírování (klonování) nastavených parametrů z kusu na kus. CLM-70 se montuje přímo do zásobníků sil či jímek, díky tomu má velmi široké spektrum použití. Vyrábí se v několika dalších variantách elektrodového systému (lano, tyč, trubka) pro aplikace na vodivé i nevodivé kapaliny a sypké látky. Častou aplikací ve zpracovatelských technologiích je detekovat hladinu kapalných, kašových nebo pastových médií Obr. 1 Kapacitní hladinoměr CLM-70

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 17 uvnitř kovových i nekovových nádob, kde probíhá proces míchání, ohřevu, nebo sanitace. K takovým účelům je určen vysokofrekvenční hladinový snímač RFLS-28 (obr. 2). Instaluje se svisle pomocí trubkového nástavce (TN-28), jehož délku a provedení je možno si zvolit. Tyto snímače mohou být přímou náhradou za vibrační hladinové snímače, nebo za kapacitní hladinové snímače v případě náročnějších aplikací. Snímač pracuje ve vysokofrekvenčním pásmu, což umožňuje spolehlivou detekci hladiny média s eliminací usazenin nebo pěny na snímací elektrodě. Takto je rovněž potlačen vliv ulpívání elektricky vodivých médií (čisticí prostředky, louhy, chemikálie). Parametrizaci snímačů je možné provádět magnetickým perem nebo dálkově, pomocí programovacího vodiče. Jednoduchá signalizace průtoku Jak snadno kontrolovat, zda voda v potrubí proudí podle zadání? K tomuto účelu byl vyvinut kalorimetrický snímač průtoku TFS-35 (obr. 3). Dokáže průtok kontrolovat po krocích nebo plynule (výstup PNP, nebo 4-20 mA). Je možné jej použít pro média elektricky vodivá i nevodivá a instalován může být v kovových i plastových potrubích. Snímač je celý vyroben z nerezové oceli, na jednom konci opatřen snímacím elementem, na opačném jsou indikátory stavu zařízení. Je určen k montáži do stěny potrubí pomocí návarku. Kromě samotného hlídání průtoku disponuje funkcí hlídání teploty média. Parametrizace snímače se provádí pomocí magnetického pera. Komunikační a řídicí jednotky Univerzální řídicí jednotka s datalogerem PCU-100 slouží pro měření, zobrazování a archivaci fyzikálních veličin. Může napájet všechny běžné měřicí senzory s výstupem 4-20 mA – obsahuje napájecí zdroj 24 VDC. Lze s ní vyhodnocovat naměřené údaje v reálném čase (včetně převodu výšky hladiny na objem), ty zaznamenávat v interní paměti a exportovat pomocí SD karty, provádět dálkovou parametrizaci senzorů (pokud jsou vybaveny komunikací HART). Je volitelně vybavena displejem a tlačítky, výstupním galvanicky odděleným výstupem 4-20 mA, nebo GSM komunikačním modulem. Tento modul umožňuje připojení a zasílání naměřených dat na server dinel.cloud, kde jsou tyto údaje dostupné z internetu a kde je možné data Obr. 2 Vysokofrekvenční hladinový snímač RFLS-28 Obr. 3 Snímač průtoku TFS-35

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 18 | prosinec 2021 zobrazit v podobě grafů, tabulek a ostatních grafických prvků tzv. widgetů. Pro komunikaci s HART přístroji pomocí PC slouží univerzální převodník UHC-01. Výhodou je, že obsahuje napájecí zdroj pro senzor. Neobsahuje žádný SW, je tudíž kompatibilní s jakýmikoli komunikačními softwary – např. Dinel UniSCADA. Dinel, s.r.o. U Tescomy 249, 760 01 Zlín (průmyslová zóna Příluky) Tel.: +420 577 002 002 E-mail: obchod@dinel.cz www.dinel.cz Obr. 4 PCU-100 s GSM modulem a převodník UHC-01 Zobrazit více informací Spojování kovových plášťů kabelů v rozvodných elektrických zařízeních Kovové pláště, pancíře a stínění kabelů se spojují s ochrannou soustavou sítě ochrannými vodiči. V distribuční síti se musí kovový plášť, pancíř a stínění kabelu v celé délce vodiče propojit a spojit se všemi kabelovými soubory (spojky, koncovky apod.) a alespoň na jednom místě spojit s ochrannou soustavou sítě. Je-li spojení s ochrannou soustavou sítě provedeno pouze jednostranně (pouze na jednom konci kabelu), nesmí vzniknout na neuzemněném konci kabelu při provozu, zkratu nebo zemním spojení vyšší dotykové napětí než dovolené, jinak se musí tyto části pláště chránit před dotykem (např. přepážkou) nebo použít uzemnění přes průrazku. V kabelových sítích vn, které vyhovují čl. 3.4.1.2 PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě, musí být spojení s ochrannou soustavou sítě vždy oboustranné (na obou koncích kabelu). Kabelové kovové soubory kabelů bez kovových plášťů se spojí s ochrannou soustavou sítě jen tehdy, nejsou-li uloženy přímo v zemi. U jednožilových kabelů vn s kovovým pláštěm tvořící proudový obvod se pláště všech tří kabelů spojí na konci kabelů Cu nebo Al vodiči mezi sebou. Ve všech spojkách se propojí pláště spojovaných kabelů. Nejmenší dovolené průřezy uvedených ochranných spojů u kabelů (pro spojování jejich plášťů apod.) se stanoví podle normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče. Ochrana sdělovacích kabelů před nebezpečným galvanickým vlivem se provádí podle ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN.

Měření hladin a průtoků www.dinel.cz Hladinoměry Hladinové snímače Průtokoměry Zobrazovače a datalogery

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 20 | prosinec 2021 Automatizace • Digitalizace • Robotizace Případová studie – Efektivní robotické pracoviště s etiketováním pro zdravotnictví Trh založený na pracovní síle, která mnohdy není k dispozici, je neudržitelný. Přemýšleli jste o implementaci robotických pracovišť do vašich provozů? Ve světle posledních událostí je to ta jediná správná cesta. Firmy, které již automatizaci zavedly jsou prozatím vítězi v současném boji o minimalizaci nákladů. Nemusí se tolik obávat rizik plynoucích z potenciálně nařízených karantén či povinného dezinfikování pracovního prostředí a jejich zaměstnanci mohou dělat mnohem efektivnější činnosti. Návratnost robota? Při třísměnném provozu je to maximálně 18 měsíců! Přesnost a spolehlivost našich robotických pracovišť je pro našeho zákazníka zcela zásadní. Jde o celosvětovou zdravotnickou společnost, která se specializuje na výrobu a distribuci léčivých přípravků a zdravotnické technologie. Výrobky a služby, které dodává, slouží k péči o kriticky a chronicky nemocné pacienty. Výhody inteligentní automatizace • Vyšší produktivita práce. • Snížení chybovosti a nároku na lidské zdroje. • Pružná reakce na zadání procesu. • Rychlá návratnost investic. • Lepší kvalita finálního výrobku. Cíle řešení • Automatizace výrobní linky a inovace. • Nahrazení lidské práce. • Zefektivnění výroby a maximalizace produktivity. • Snížení chybovosti lidské obsluhy a zvýšení bezpečnosti. • Zvýšení přesnosti kompletace výrobků. Úkoly robotických pracovišť ERP • Přesná a bezchybná manipulace s produktem. • Vytištění dat na etiketu a nanesení etikety na produkt. • Verifikace dat na etiketě a správné pozice na produktu. • Robotická manipulace produktu do šablony a založení do zásobníku v předvoleném množství. • Vyřazení nevyhovujících produktů do třídících košů. Jak řešení funguje? Robotické pracoviště ERP je vybaveno ovládacím panelem, na kterém se provádí prvotní zadání výrobní dávky. Aplikační cyklus je spuštěn v okamžiku, kdy obsluha založí produkty na dopravník. Součástí řešení je manipulační jednotka produktů na karuselový pás, který je vstupní bra-

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2021 | 21 nou do robotického pracoviště. Aplikační proces provádí přesný aplikátor etiket Collamat, který je doplněn kolmým pístem pro správné nanášení etiket na produkty. Horní a dolní poloha pístu aplikátoru je spolehlivě indikována čidly. Aplikační hlava je vybavena přifukovací trubičkou, která zajišťuje snadné najíždění etikety a gumovou vrstvou pro její precizní nalepení na produkt. Jakmile je etiketa nejdříve vytištěna a poté nanesena na produkt, je dalším krokem verifikace správnosti dat na etiketě a kontrola produktu pomocí kamerového systému Omron Microscan nebo Keyence. V posledním kroku robotické pracoviště pomocí robotické paže FANUC vybavené sacími ventily, přemisťuje produkty z karuselu do balících boxů na výrobní linku. Balící boxy jsou pak nadále zpracovávány v dalších procesech a postupně distribuovány na koncové adresy zákazníků zdravotnického vybavení. Každá aplikace je spojena s určitou výzvou nebo potenciální příležitostí. Bez ohledu na manipulační aplikaci je naším cílem navrhnout efektivní řešení pro zvýšení vaší produktivity. Rádi se s Vámi podělíme o své zkušenosti z výrobních procesů pro řešení automatizace a ukážeme vám, jaké jsou příležitosti ke zlepšení. Máme 26 let zkušeností s implementací v průmyslových projektech. EPRIN spol. s r.o. Podnikatelská 6, B3, 612 00 Brno Tel.: +420 538 707 200 E-mail: eprin@eprin.cz www.eprin.cz Porucha mezi pracovními vodiči Proudový chránič je schopen reagovat pouze na poruchy, při kterých vzniká reziduální proud, neboli jinými slovy dojde k úniku proudu proti zemi. Zkrat mezi pracovními vodiči a přestože se jedná o poruchu, proudový chránič na ni nereaguje. Tato porucha musí být vypnuta jističem nebo pojistkou. Obdobná situace nastává při současném dotyku osoby mezi dvěma pracovními vodiči, kdy může dojít ke smrtelnému úrazu i přesto, že je použit citlivý proudový chránič.

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 22 | prosinec 2021 Bezpečnostní komponenty společnosti Leuze Společnost Leuze dodává na český trh prostřednictvím společnosti Schmachtl celou řadu bezpečnostních komponentů, které se používají pro zabezpečení strojních zařízení. Základ bezpečnostního portfolia tvoří kvalitní produkty a inteligentní systémy spolu s kompetentním technickým servisem a podporou. Díky rozmanitosti produktového portfolia dokáže Leuze poskytnout veškeré komponenty, od senzorů až po řízení, z jediného zdroje. Vše se přitom vyznačuje maximální uživatelskou přívětivostí a je optimálně vzájemně vyladěno. Společnost Leuze vyvíjí nové produkty a systémová řešení, aby dokázala ještě lépe plnit stávající požadavky a byla schopna se účinně vypořádat s novými výzvami. Především v oblasti optoelektronických bezpečnostních senzorů může díky novým technologickým konceptům stále znovu nastavovat milníky. Aktivně utváří průmyslový pokrok – od prvního optoelektronického senzoru až po koncepty, jako je Smart Process Gating. Bezpečnostní laserový skener RSL 400 Řada bezpečnostních laserových skenerů RSL 400 zahrnuje 16 typů zařízení ve čtyřech provozních rozsazích a funkčních variantách. Díky tomu můžete vždy vybrat nejlepší skener s nejlepším poměrem cena / výkon - v případě potřeby s rozsahem skenování 160 metrů čtverečních díky úhlu skenování 270 ° a operačnímu rozsahu 8,25 metrů. Celý systém vysílač/přijímač vytváří extrémně úzký a rovnoměrný laserový bod, který poskytuje základ pro vysoké úhlové rozlišení 0,1° (3x větší vzorkování ve srovnání s konvenčními skenery). Díky tomu, RSL 400 velmi dobře filtruje objekty, které nejsou bezpečnostního charakteru, jako jsou prach a částice ve vzduchu. Tyto vlastnosti výrazně snižují nechtěné vypínání bezpečnostních obvodů. Konfigurační a diagnostický software Sensor Studio usnadňuje konfiguraci a uvedení RSL 400 do provozu. Parametry jsou znázorněny snadno srozumitelnou a grafickou formou. Software Sensor Studio je zdarma, snadno se používá a nabízí uživatelům četné pohodlné funkce. Vhodný přístup pro konfiguraci a diagnostiku je vždy zaručen třemi komunikačními prostředky: Ethernet TCP / IP, USB (od RSL 420), Bluetooth. (Obr. 1) Obr. 1 Bezpečnostní laserový skener

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=