ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 36 | září 2022 Metody zastavování motorů Nejběžnějším způsobem zastavení motoru je odpojení napájecího napětí a zastavení motoru a zátěže. V některých aplikacích je však nutné motor zastavit rychleji nebo jej udržet v poloze pomocí nějakého brzdného zařízení. Elektrické brzdění využívá vinutí motoru k vytvoření zpomalovacího momentu. Kinetická energie rotoru a zátěže se odvádí jako teplo v tyčích rotoru motoru. Reverzace rychlosti pro zastavení Zapojení rychle zastaví vícefázový motor tím, že se motor na okamžik připojí k reverznímu otáčení, zatímco motor stále běží v přímém směru. To působí jako zpomalovací síla pro rychlé zastavení a rychlé obrácení otáčení motoru. Při zapojování vzniká více tepla než při většině běžných aplikací. Spouštěče používané pro takové aplikace musí být odlehčeny. To znamená, že se musí zvolit nejbližší větší velikost reverzačního spouštěče, pokud se používá pro zapojování k zastavení nebo reverzaci rychlostí větší než pětkrát za minutu. Pro automatické zapojení motoru lze použít spínač nulové rychlosti (známý také jako zapojovací spínač) zapojený do řídicího obvodu standardního reverzačního spouštěče. Spínač je spojen s pohyblivým hřídelem na stroji, jehož motor má být zapojen. Spínač nulových otáček zabraňuje reverzaci motoru po jeho zastavení. Když se spínač nulových otáček otáčí, odstředivá síla nebo magnetická spojka způsobí, že se jeho kontakty rozepnou nebo sepnou, v závislosti na zamýšlenémpoužití. Každý spínač nulových otáček má jmenovitý rozsah provozních otáček, ve kterém se kontakty sepnou; například 50 až 200 otáček za minutu. Náhlý reverzní moment, který se uplatňuje při reverzaci velkého motoru (bez zpomalení otáček motoru), by mohl poškodit poháněné strojní zařízení a extrémně vysoký proud by mohl ovlivnit rozvodnou soustavu. Ochrana proti přepólování se získá, když zařízení zabrání působení protiběžného momentu, dokud se otáčky motoru nesníží na přijatelnou hodnotu. Dynamické brzdění Dynamického brzdění se dosáhne opětovným zapojením běžícího motoru, který se ihned po vypnutí chová jako generátor, čímž se motor rychle zastaví. Působením generátoru se mechanická energie otáčení přemění na elektrickou energii, kterou lze odvést jako teplo v rezistoru. Dynamické brzdění stejnosměrného motoru může být potřebné, protože stejnosměrné motory se často používají ke zvedání a přemísťování těžkých břemen, která lze obtížně zastavit. Brždění stejnosměrným proudem Jedná se o způsob brzdění, při kterém je do stacionárního vinutí střídavého motoru po odpojení přiloženého střídavého napětí

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=