ElektroPrůmysl.cz, září 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE září 2022 | 37 přiváděn stejnosměrný proud. Injektované stejnosměrné napětí vytváří ve statorovém vinutí motoru magnetické pole, jehož polarita se nemění. Toto konstantní magnetické pole ve statoru zase vytváří magnetické pole v rotoru. Protože se magnetické pole statoru nemění v polaritě, pokusí se rotor zastavit, když jsou magnetická pole vyrovnána. Elektromechanické třecí brzdy Na rozdíl od zásuvného nebo dynamického brzdění mohou elektromechanické třecí brzdy udržovat hřídel motoru v klidu i po jeho zastavení. Brzdový buben je připevněn k hřídeli motoru a brzdové čelisti slouží k udržení bubnu na místě. Brzda je nastavena pružinou a uvolněna elektromagnetem. Když je motor v chodu, je elektromagnet pod napětím, aby překonal tah pružiny, a udržuje tak brzdové čelisti v klidu od bubnu. Po vypnutí motoru se elektromagnet odpojí a brzdové čelisti se přitisknou k bubnu díky tahu pružiny. Ovládací cívka brzdy je zapojena do série s kotvou motoru a uvolňuje a nastavuje se v závislosti na proudu motoru. Tento typ brzdění je bezpečný v tom smyslu, že se brzda aktivuje v případě výpadku elektrického proudu. Brzdy střídavých motorů se běžně používají jako parkovací brzdy k udržení nákladu na místě nebo jako brzdy brzdící ke zpomalení nákladu. Mezi aplikace patří zařízení pro manipulaci s materiálem, zpracování potravin a manipulaci se zavazadly. Tyto motory jsou přímo spojeny se střídavou elektromagnetickou brzdou. Po vypnutí zdroje energie se motor okamžitě zastaví a udrží náklad. Většina z nich je vybavena externím ručním uvolňovačem, který umožňuje přesunout poháněné břemeno bez zapnutí motoru. Výměna světelných zdrojů a příslušenství Výměna světelných zdrojů a výměnného příslušenství, jako jsou startéry apod., má být provedena za vypnutého stavu, tam kde je to nezbytné, smí být výměna provedena pod napětím na základě vyhodnocení rizika. U zařízení nízkého napětí smí být výměna provedena osobou seznámenou, jestliže má zařízení ochranu před přímým dotykem (minimálně IP 2X nebo IP XXB). Ve všech ostatních případech, zejména u zařízení vysokého napětí, musí být výměna provedena v souladu s místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovním postupem při opravách. Výměna nesnímatelného příslušenství musí být provedena v souladu s místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy uvedenými. Musí se dbát na to, aby náhradní díly určené k výměně byly vhodné pro použití v udržovaných zařízeních.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=