ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 56 | červen 2022 Víte, čím měříte? Měřicí transformátory proudu od MBS nově s šířkou pásma do 20 kHz! V posledních letech se výrazně zvýšil podíl vyrobené elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Nejčastěji se setkáváme s elektrárnami větrnými, fotovoltaickými, na biomasu a vodními, kde na rozdíl od klasických jaderných nebo uhelných elektráren nejsou použity čistě synchronní generátory, nýbrž frekvenční měniče, resp. střídače, a to znamená, že energie na jejich výstupu nemá čistě sinusový průběh. Daniel Rycka, GHV Trading spol. s r.o. Toto zkreslení je způsobeno spínáním polovodičových prvků. Průběh elektrického proudu pak obsahuje celočíselný násobek tzv. vyšších harmonických, jejichž frekvence může být i v jednotkách kilohertzů. Tento nežádoucí jev je vyjádřen parametrem THD (Total Harmonic Distortion = činitel harmonického zkreslení), který udává stupeň zkreslení základní harmonické 50 Hz a pohybuje se v rozmezí od 10 % do 30 %. Mezinárodní normy stanovují mezní hodnoty obsahu vyšších harmonických u koncových spotřebičů s příkonem nad 75 W. Přístroje s nižším příkonem než 75W norma v současnosti nepokrývá. Vzhledem k vyšší ceně výrobci většinou nepoužívají filtry pro eliminaci obsahu vyšších harmonických, ani kompenzátory účiníku. I u světelných zdrojů se norma EN 61000-3-2 začíná těmito otázkami zabývat teprve od výkonu 25W a více. Navíc je třeba vzít v úvahu, že normy, pokud vůbec danou oblast definují, stanovují pro vyšší harmonické horní mez do 2 kHz. V průmyslovém sektoru se navíc začínají stále častěji používat motorové pohony napájené z měničů s proměnlivou frekvencí. Zde jsou z největší části používány technologie pulzně-šířkové modulace, které u proudu dokáží generovat hodnoty THD v rozmezí od 100 % do 120 %. Při těchto hodnotách se čistě sinusový průběh proudu téměř nedá poznat. Díky nejrůznějším výhodám současné výkonové elektroniky lze téměř vyloučit návrat k lineárním spotřebičům jako např. Obr. 1 Alternativní zdroje energie

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=