ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2022 | 57 klasickým žárovkám. Spíše je možné očekávat, že zátěž vyššími harmonickými se v evropských energetických napájecích sítích v důsledku stále vyššího podílu z alternativních zdrojů a většího množství nelineárních spotřebičů bude dále zvyšovat. Provozovatele sítě však zajímá ekonomický dopad vyšších harmonických. Tok proudu s obsahem vyšších harmonických s sebou přináší především efekty přetížení nulových vodičů, přehřívání transformátorů, chybné vypínání silových jističů, vypínačů a chráničů nebo nadměrné namáhání kompenzačních kondenzátorů. Jakmile úroveň zkreslení v napájecí síti nabude hodnotu nad 10 %, dochází k výraznému zkracování životnosti připojených zařízení. Procentuálně je toto zkrácení odhadováno na 32,5 % u jednofázových strojů, 18 % u třífázových strojů a 5 % u transformátorů. Pro zachování životnosti zařízení provozovaných na úrovni jmenovitého výkonu je tedy třeba tato zařízení předimenzovat. Společnost MBS AG nově nabízí kompletní řadu měřicích transformátorů proudu pro měření do 20 kHz s označením XKBR, XKBU a XCTB, které vysoce přesně přenáší proudové signály do 20 kHz a taktéž jsou z tepelného hlediska dimenzovány pro použití v sítích zatížených vyššími harmonickými. Výstupní signály, podobně jako u induktivních měřicích transformátorů proudu, což známe z normy IEC 61869-2, mají jmenovitou hodnotu 1 A nebo 5 A. Výkonové údaje jsou totožné s obvyklými hodnotami. Tyto transformátory je pak samozřejmě možno používat také i pro klasické aplikace s 50 Hz. Transformátory XKBR (obr. 3) jsou určeny pro instalaci na vodič s kulatým průřezem. Jejich přednostmi jsou kompaktní rozměry a možnost instalace jednou rukou i do špatně dostupných míst. Díky rozebíratelnému jádru, které umožňuje uchycení na primární vodič bez jeho rozpojení, je toto provedení skvělou volbou pro retrofit instalace. Transformátor KBR je na vodiči zajištěn fixačními sponami a sekundár je vyveden kabelem, jehož délku si dokonce můžete, v rámci zakázkové výroby, zvolit dle svých požadavků. V nabídce je několik rozměrových variant, pro vodiče od průměru 18 mm až po 2x 42 mm a proud od 100 do 1 000 A. Přesnost měření vyšších frekvencí odpovídá Δϕ ≤ 1° @ 0,05-20 kHz a ε ≤ 2%@ 0,05-1,5 kHz, při vyšších frekvencích je chyba úměrně větší, v závislosti na konkrétním modelu. Pro větší hodnoty proudu je připravena řada transformátorů XKBU, která také Obr. 2 Příklad průběhu proudů v průmyslovém podniku v oblasti nízkého napětí Obr. 3 Měřicí transformátor XKBR

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=