ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červen 2022 | 55 Bezpečnostní rizika: Při měření impedance smyčky je třeba si uvědomit, že přístroj způsobí v síti umělou poruchu, kdy je fázové napětí přivedeno na ochranný obvod (PE). Pokud je PE vodič přerušený, špatně uzemněný nebo má příliš velkou impedanci, vznikne během měření na všech částech PE obvodu, tedy i na spotřebičích připojených do sítě, nebezpečné dotykové napětí. Aby v tom případě nedošlo ohrožení osob dotýkajících se např. spotřebiče připojeného k síti, je měřicí proud připojen mezi L a PE jen po velmi krátkou dobu, za kterou nemůže dojít k úrazu elektrickým proudem. Z důvodu možného zavlečení fázového napětí na PE obvod je zakázáno používat starší měřicí přístroje, které připojí měřicí proud do poruchové smyčky po delší, než bezpečnou dobu a neobsahují ani jiné bezpečnostní zařízení, které by vyloučilo vznik nebezpečného dotykového napětí na PE obvodu během měření. Jedná se především o dnes již nevyráběné přístroje QU 130 a PU 130. S možností zavlečení nebezpečného napětí na PE obvod běhemměření je třeba počítat i tehdy, pokud jsou k síti připojena elektronická či elektrická zařízení, která by mohla být nebezpečným napětím poškozena. K PE vodiči bývá často připojena tzv. zem elektronických obvodů, bývají k němu připojeny odrušovací obvody a vysoké napětí na PE by je mohlo v některých případech poškodit. Toto nebezpečí ovšem hrozí jen tehdy, pokud je spojitost PE obvodu nebo jeho připojení k uzemnění porušeno. V případě pochybností o spojitosti nebo uzemnění PE obvodu a s tím spojených obav z poškození elektronických zařízení je vhodné před zahájením měření impedance ověřit dotykové napětí. Toto měření je dostupné jako jedna z funkcí při měření parametrů RCD. V dalším díle se zaměříme na bezpečnost při měření proudových chráničů, měření izolačního odporu a unikajících proudů. Bezpečnostní zámky série FY kovová hlava a odblokovací část 3 vylamovací průchodky se závitem M20x1,5 stupně elektrického krytí IP65, IP67 a IP69K SIL 3, PLe okolní pracovní teplota: -25°C … +60°C přídržná síla aktuátoru F1max: 2800 N 30 verzí kontaktních bloků se 4 kontakty verze s uvolněním aktuátoru a antipanick tlačítkem

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=