ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 92 | červenec 2020 Legislativní požadavky na výrobky z hlediska jejich EMC - Směrnice 2014/30/EU Každé zařízení musí být navrženo a vyrobeno tak, aby se s přihlédnutím k dosaženému stavu techniky zajistilo, že elektromagnetické rušení, které způsobuje, nepřesáhne úroveň, za níž rádiová a telekomunikační zařízení nebo jiná zařízení nejsou schopna fungovat v souladu s určeným použitím a která dosahují úrovně odolnosti vůči elektromagnetickému rušení očekávanému při jejich provozu v souladu s určeným použitím, která jim umožňuje fungovat bez nepřijatelného zhoršení provozu. Výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, dále jen EMC řeší Směrnice 2014/30/EU, která je přijata v České repub- lice Nařízením vlády č. 117/2016 Sb. a na Slovensku Nařízením vlády č. 127/2016 Z.z. Směrnice 2014/30/EU stanoví požadav- ky na zařízení z pohledu EMC. Cílem je zajistit fungování vnitřního trhu tím, že vy- žaduje, aby zařízení byla v souladu s přimě- řeným stupněm EMC a schopnost zařízení uspokojivě fungovat ve svém elektromag- netickém prostředí, aniž by způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení ji- ného zařízení v tomto prostředí. Elektromagnetické rušení je jev, který může zhoršit funkci zařízení (šum, nežádou- cí signál nebo změna v samotném prostředí šíření). Odolnost zařízení je schopnost správně fungovat bez zhoršení kvality funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení. Směrnice 2014/30/EU se nevztahuje na: • Výrobky, zařízení a součásti letecké techniky • Na taková zařízení, která jsou neškodná a nezpůsobují nebo nepřispívají k elektromagnetickému vyzařování, anebo jsou schopny bezchybné funkce v přítomnosti elektromagnetického rušení • Hodnotící soupravy vyrobené na míru pro profesionály a určené výlučně k použití ve výzkumných a vývojových zařízeních • Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení • Rádiová zařízení pro radioamatéry Směrnice 2014/30/EU se vztahuje na: • Hotové přístroje nebo sestavy přístrojů dodávaných na trh jako

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=