ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE červenec 2020 | 93 samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, který může být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jehož provoz může mít elektromagnetické rušení vliv • Pevné instalace , které jsou určitou sestavou několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na daném místě Přístrojem jsou: • Komponenty nebo podsestavy určené pro zabudování do přístroje konečným uživatelem, jež mohou být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jejichž fungování může mít elektromagnetické rušení vliv • Mobilní instalace de nované jako sestava přístrojů, případně prostředků, určených k přesunu a provozu na různých místech Předpoklad shody – článek 13 Předpokládá se, že zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odka- zy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky stano- venými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují. Základní požadavky (příloha I) Zařízení musí být navržena a vyrobena tak, že: Elektromagnetické rušení, které způso- bují, nepřesáhne úroveň, za níž rádiová a telekomunikační zařízení nebo jiná zařízení nejsou schopna fungovat v souladu s urče- ným použitím. Dosahují úrovně odolnosti vůči elektro- magnetickému rušení očekávanému při jejich provozu v souladu s určeným použi- tím, která jim umožňuje fungovat bez ne- přijatelného zhoršení provozu. Zvláštní požadavky na pevné instalace a určené použití komponentů. Bezpečnostní polohové spínače Lankový spínač s hlavicí 09 vhodný pro náročná prostředí a hrubší zacházení pouzdra spínačů řady FD, FL a FC (kov) nebo FP (plast) instalace na zeď nebo strop aktivace lankem s lanovým srdcem nebo s očkovým šroubem vhodný pro ovládání posuvných bran Polohový spínač s hlavicí 22 pouzdra spínačů řady FM a FZ (kov) nebo FR a FX (plast) ovládací prvek je rigidní tyčová páka, která dovoluje dosáhnout nuceného rozepnutí NC kontaktu spínače aktivace možná ze všech stran hlavice 09 hlavice 22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=