ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz SOFTWARE červenec 2020 | 91 a „po“, aby porovnala dobu potřebnou pro zpracování objednávky s automatizací a bez ní. V úvahu byl brán samotný EPLAN Cogineer i vazby EPLAN na mechanické zpracování a automatizované zapojování kabelů a svorek. Konstruování se zrychlilo o 25 % a elektro projektování o 80 %. Doba mechanické výroby se zkrátila na polovi- nu a elektrická výroba je o 40 % rychlejší. Dokumentace je vytvořena za čtvrtinu ob- vyklé doby. Bernd Mähnss uzavírá: „ Shrnu- to, naše dodací lhůty, které byly již dříve více než srovnatelné s konkurencí, tj. velmi krátké, byly díky automatizaci a integrovanému pro- cesu projektování ještě zkráceny o přibližně 35 %. Současně je dokumentace podrobnější a kvalita projektů lepší, protože používáme vyzkoušená a otestovaná makra a moduly .“ Dennis Burmeister, Engineering/ Service Sales společnosti HPS: „ Používáním EPLAN Cogineer nešetříme jen čas. Zlepšujeme také kvalitu projektů, protože používáme vyzkoušené a otestované komponenty a bezchybná schémata zapojení, která máme uložená jako makra. To není výhoda jen pro nás, ale i pro naše zákazníky .“ Proto je zcela zřejmé, že HPS půjde dále touto cestou. EPLAN Software & Service www.eplan.cz Typy proudových chráničů (RCD) Existují různé typy proudových chráničů (RCD), a to v závislosti na jejich chování při výskytu stejnosměrné složky a kmitočtů jiných než jmenovitých. RCD typu AC - RCD vypínající při střídavém sinusovém reziduálním proudu, který vznikne náhle, nebo který se pozvolna zvyšuje. RCD typu A - RCD vypínající při střídavém sinusovém reziduálním proudu a při reziduálním pulzujícím stejnosměrném proudu, které vzniknou náhle, nebo které se pozvolna zvyšují. RCD typu F - RCD, u nichž je zajištěno vypínání jako pro typ A a k tomu: • pro složené reziduální proudy, ať už náhle vzniklé nebo zvolna se zvyšující určené pro obvod napájený mezi fází a nulou nebo mezi fází a uzemněným středním vodičem; • pro reziduální pulzující stejnosměrné proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud. RCD typu B - RCD, u nichž je zajištěno vypínání jako pro typ F a k tomu: • pro reziduální sinusové střídavé proudy do 1 000 Hz; • pro reziduální střídavé proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud; • pro reziduální pulzující stejnosměrné proudy superponované na vyhlazený stejnosměrný proud; • pro reziduální pulzující usměrněné stejnosměrné proudy, které jsou odebírány ze dvou nebo více fází; • pro reziduální vyhlazené stejnosměrné proudy, ať už náhle vzniklé nebo zvolna se zvyšující, nezávislé na polaritě. Použití proudových chráničů (RCD) musí zajišťovat ochranu před poruchou v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.3. Volba proudových chráničů (RCD) závisí na druhu uzemnění sítě. Pro obecné účely je možno použít RCD typu AC. Jestliže jsou proudové chrániče (RCD) použity podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.6.4 a), musí být na jeden obvod použit jeden RCD. Pracovní charakteristiky tohoto proudového chrániče (RCD) musí být zvoleny podle tabulky 41.1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Kromě toho, ochrana při poruše pro každý obvod, který je od tohoto chrániče (RCD) ve směru od zdroje, musí odpovídat požadavkům normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 čl. 411.6.4 b). V tomto případě musí být každý koncový obvod chráněn svým vlastním proudovým chráničem (RCD).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=