ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE červenec 2020 | 69 činností monitoruje polohu pohyblivého ochranného krytu. • Lineární vačka - Jediné blokovací zařízení typu 1 se snímačem polohy ovládaným přímou mechanickou činností monitoruje polohu pohyblivého ochranného krytu. • Kloubový mechanismus - Jediný snímač polohy namontovaný uvnitř kloubového uložení. • Pneumatika. Blokovací zařízení typu 2 – mechanické, kódované • Snímač polohy ovládaný jazýčkem - Jediné blokovací zařízení typu 2 se snímačem polohy, ovládaným přímou mechanickou činností, monitoruje polohu pohyblivého ochranného krytu. • Chycený klíč - Blokovací zařízení s chyceným klíčem je blokovací zařízení spoléhající se na přenos klíčů mezi ovládacím prvkem a zámkem připevněným na ochranném krytu. V blokovacím zařízení s chyceným klíčem jsou zámek ochranného krytu a spínací prvek, který také zahrnuje zámek, odděleny, což zabraňuje, aby byly spojeny do jedné jednotky. Blokovací zařízení typu 3 – bezkontaktní, nekódované Blokovací zařízení typu 3 sestává z jedno- ho, nebo více nemechanicky ovládaných snímačů polohy (induktivních, magnetic- kých, kapacitních, ultrasonických, nebo optických bezdotykových spínačů) ovláda- ných nekódovaným ovládačem spojeným s pohyblivým ochranným krytem. Pokud blokovací zařízení typu 3, nebo typu 4 jsou jediná blokovací zařízení, musí dle článku 5.4 vyhovovat požadavkům ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (definované vlastnosti při poruše). Blokovací zařízení typu 4 – bezkontaktní, kódované Blokovací zařízení typu 4 se snímačem polohy, ovládaným kódovaným magnetic- kým ovládačem spojeným s pohyblivým ochranným krytem, rozepne svoje kontak- ty, není-li ochranný kryt uzavřen. Kritéria volby blokovacích zařízení Požadavky vyplývající z posouzení rizik (fáze životnosti; vlivy prostředí a používá- ní; druhy nebezpečí; závažnost zranění; …). Dále z pravděpodobnosti poruchy Příklady principů ovládání Příklady ovládačů Typ Mechanické Fyzický kontakt/síla Nekódované Otočná vačka Typ 1 Lineární vačka Kloub Kódované Jazýček (tvarovaný ovládač) Typ 2 Chycený klíč Bezkontaktní Induktivní Nekódované Vhodný železný kov Typ 3 Magnetické Magnet, solenoid Kapacitní Jakýkoliv vhodný předmět Ultrasonické Jakýkoliv vhodný předmět Optické Jakýkoliv vhodný předmět Magnetické Kódované Kódovaný magnet Typ 4 RFID Kódovaný RFID tag Optické Opticky kódovaný tag Tab. 1 Přehled blokovacích zařízení

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=