ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 70 | červenec 2020 blokovacího zařízení, celkové doby zasta- vení systému a doby přístupu, požadované úrovně bezpečnosti (PL nebo SIL) a návodu k používání pro blokovací zařízení. Dále je třeba zohlednit prostředky pro zabránění, aby jednotlivý ovládač blokova- cího zařízení typu 4 mohl být neomezeným způsobem používán obsluhou bez speciál- ní znalosti a bez speciálních nástrojů. Blokovací zařízení typu 3 nebo typu 4 mohou být používána, aby byly překonány problémy vznikající při používání blokova- cích zařízení typu 1 a typu 2, když ochran- ný kryt může být kompletně odstraněn ze stroje a/nebo, když podmínky prostředí a provozní podmínky vyžadují vysokou úroveň ochrany. Doba zastavení systému a doba přístupu Blokovací zařízení s jištěním ochranného krytu musí být použito tehdy, když celková doba zastavení systému je delší nebo stej- ná jako doba přístupu, kterou potřebuje osoba pro dosažení NP. Doba přístupu musí být vypočtena pou- žitím vzdálenosti mezi nebezpečným pro- storem a ochranným krytem dle ISO 13855. Zařízení musí být dle 6.2.2 vybráno tak, aby bylo schopno vydržet očekávané síly. Musí být také vzato v úvahu kmitání nebo otřesy. Neočekává se použití páčidla. Doplňkové metody pro uvolnění jištění ochranného krytu Únikové uvolnění jištění ochranného krytu podle čl. 5.7.5.2 a nouzové uvolnění jištění ochranného krytu podle čl. 5.7.5.3. Speciální konstrukce ochranného krytu umožňující únik z nebezpečného prostoru. Pomocné uvolnění jištění ochranného krytu může být požadováno, pokud je nutné se ve speciálních situacích dostat doNP, např. když jištění je uvolňováno silou a síla zmizela a jištění ochranného krytu nemá funkci nou- zového uvolnění (tj. bez zastavení). Konstrukce pro minimalizování možnosti ochromení blokovacích zařízení Stroj musí být konstruován takovým způso- bem, aby minimalizoval motivaci pro ochro- mení blokovacích zařízení. 7.1 a) Uskutečnit základní opatření, popsaná v : • 5.2 – Bezpečné uchycení – tj. uspořádání a připevnění snímačů, zajištění v požadované poloze, viz body a) až j) • 5.3 – Bezpečné uspořádání a připevnění ovládačů bez možnosti uvolnění nebo změny polohy • 5.4 – Ovládací režimy ovládání blokovacích zařízení – tj. přímý mechanický princip pro typy 1 a 2 • 5.7.3.3 – Základní opatření pro minimalizování ochromení – při otevření silou nemůže proces okamžitě pokračovat • 6.2.2 – Požadavky na výběr jistících zařízení – tj. příslušná přídržná síla Blokovací zařízení typu 3 nesmí být pou- žito, dokud není posouzením rizika pro- kázáno, že v dané aplikaci nemůže být ochromeno rozumně předvídatelným způ- sobem, tj. dle 3.8: ručně odstraněním sní- mače nebo použitím snadno dostupných předmětů – klíče, šroubováky, mince, lepící pásky, sponky, náhradní ovládače, ...). 7.1 b) Ověřit, zda existuje motiva- ce ochromit blokovací zařízení rozumně předvídatelným způsobem. 7.1 c) Ověřit, zda motivace k ochrome- ní může být eliminována nebo snížena kon- strukčními opatřeními nebo alternativními režimy. Jestliže předvídatelná motivace pro ochromení stále existuje, jsou požadována další opatření. Doplňující opatření proti ochromení 7.2 a) Zabránění přístupnosti k prvkům (montáž mimo dosah, fyzické překážky, montáž ve skryté poloze).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=