ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 68 | červenec 2020 Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty dle normy ČSN EN ISO 14119 Blokovací zařízení jsou prostředky pro monitorování polohy ochranného krytu s blokováním spuštění nebezpečných funkcí strojního zařízení za určitých podmínek (při otevřeném ochranném krytu). Norma ČSN EN ISO 14119 je normou typu B2 a je určena pro konstruktéry „blokovacích“ zařízení spojených s ochrannými kryty a dále pro konstruktéry bezpečnostních systémů (výrobce strojů, systémové integrátory, údržbu atd.). Norma ČSN EN ISO 14119 nahradila již zru- šenou ČSN EN 1088+A2 a přinesla zásadní zlepšení: • Zlepšena a zpřehledněna struktura typů blokovacích zařízení • Popis technologií u jednotlivých typů (+ charakteristiky v přílohách) • Sjednocen požadavek na testovací sílu u„bezpečnostních zámků“ • Požadavek na odolnost proti překonání a definice pojmu„překonání rozumně předvídatelným způsobem“ • Omezení úrovně vlastností (PL) pro sériově zapojená elektromechanická blokovací zařízení • Stanoveny požadavky pro dosažení příslušné úrovně vlastností (PLr) pro danou bezpečnostní funkci (SF) – příklady funkcí a jejich zapojení v příloze G (zapojení v kategorii 3 a 4) • Požadavky na správnou instalaci blokovacích zařízení – ochrana před poškozením a eliminace vzniku závad se společnou příčinou Nejzákladnější související normy k ČSN EN ISO 14119 jsou: • ČSN EN ISO 12100 (Posouzení rizika a snižování rizika) • ČSN EN ISO 14120 (ochranné kryty) • ČSN EN ISO 13855 (umístění OZ s ohledem na rychlost přiblížení) • ČSN EN ISO 13849 (bezpečnostní části ovládacích systémů) • ČSN EN 62061 (funkční bezpečnost SRPCS) Základní rozdělení podle funkce S blokováním a jištěním polohy ochranného krytu Ochranný kryt nelze otevřít za provozu strojního zařízení a může být umístěn v těs- né blízkosti nebezpečných částí s ohledem na konstrukci ochranného krytu. S blokováním bez jištění polohy ochranného krytu Ochranný kryt lze otevřít za provozu stroj- ního zařízení a musí být umístěn v bez- pečné vzdálenosti od nebezpečných částí s ohledem na konstrukci ochranného krytu a rychlost zastavení nebezpečných částí. Typy blokovacích zařízení Blokovací zařízení typu 1 – mechanické, nekódované • Rotační vačka - Jediné blokovací zařízení typu 1 se snímačem polohy ovládaným přímou mechanickou

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=