ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 60 | červenec 2020 4. Zvoleno chybné rozlišení Harmonizovanou normu EN ISO 13855 lze použít ke stanovení pozice ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení lidského těla. Osoby nebo části těla, které je nutné chránit, nemusí být detekovány nebo nebudou detekovány včas, pokud není po- zice ochranného zařízení správná. Bezpeč- nostní laserový skener by měl být namon- tován tak, aby bylo vyloučeno podlezení či překročení ochranného pole a vstupování za ochranné pole. Pokud by mohlo pod- lezení představovat nebezpečnou situaci, neměl by být bezpečnostní laserový ske- ner namontován výše než 300 mm. V této výšce lze zvolit rozlišení až 70 mm, aby bylo zajištěno, že bude detekováno lidské lýtko. Někdy však nelze bezpečnostní laserový skener namontovat do této výšky. Při mon- táži ve výšce nižší než 300 mm byste měli použít jemnější rozlišení, například 50 mm pro detekci kotníku. Velmi častou chybou je namontovat přístroj do výšky menší než 300 mm a ponechat rozlišení 70 mm. Sníže- ní rozlišení též redukuje maximální velikost ochranného pole bezpečnostního lasero- vého skeneru, proto je důležité zkontrolo- vat bezpečnou vzdálenost. 5. Nebyly zohledněny okolní podmínky / podmínky prostředí Někdy jsou bezpečnostní laserové skenery pro některou aplikaci jednoduše nevhod- né. Pro někoho, kdo tyto přístroje prodává a podporuje jako já, není snadné to říkat. Bezpečnostní laserové skenery jsou však optické prvky a například infračervené svět- lo může způsobit problémy. Bezpečnostní laserové skenery se nicméně v posledních deseti letech staly velmi robustními přístroji se stále složitějšími detekčními technika- mi (např. safeHDDM® od společnosti SICK) a existují dokonce bezpečnostní laserové skenery, které jsou certifikované pro použití venku (např. outdoorScan3 od společnosti SICK) . Existuje však velký rozdíl mezi bez- pečností a využitelností a očekávání musejí být od začátku realistická. Bezpečnostní la- serový skener nemusí zajistit stoprocentní využitelnost stroje, pokud se v zorném poli přístroje neustále nachází veliké množství prachu, hustá pára, nadměrné množství pi- lin nebo dokonce chmýří pampelišky apod. I když je skener i nadále bezpečný a reaguje na takové situace, nemusí být výpadky kvůli okolním podmínkám pro uživatele akcep- tovatelné. Při použití v extrémním prostředí Sestavy polí pro bezpečnostní laserové skenery

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=