ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE červenec 2020 | 61 byste si měli položit následující otázku: „Co se stane, když skener nebude kvůli extrém- nímpodmínkámdostupný?“To semůže stát zejména u venkovních aplikací při silném dešti, sněžení nebo mlze. Měli byste provést kompletní posouzení okolních podmínek a dokonce i provést zkoušky. Tento speciální problém se může stát velmi komplikovanou (někdy i nemožnou) a drahou záležitostí. 6. Přepínání sestav polí pomocí nebezpečnostních signálů Sestava polí v bezpečnostním laserovém skeneru se může skládat z polí více různých typů. Sestavu polí by mohla například tvořit čtyři bezpečnostní ochranná pole (sestava polí 1) nebo jedno bezpečnostní ochranné pole, dvě nebezpečnostní varovná pole a jedno bezpečnostní detekční pole (sestava polí 2). Bezpečnostní laserový skener může mít uloženomnoho různých polí, která lze zvolit prostřednictvím lokálních vstupů nebo bez- pečnostních síťových vstupů (CIP Safety™, PROFIsafe, EFI-pro atd.). Jedná se o funk- ci, která je v průmyslu velmi užitečná pro bezpečnost i pro produktivitu v aplikacích v oblasti Industry 4.0. Bezpečnostní laserový skener lze použít v bezpečnostních aplika- cích do PLd/SIL2. Bezpečnostní funkce (dle EN ISO 13849 / EN 62061) pro výběr polí ke stanovenému okamžiku by měla mít stejnou bezpečnostní úroveň (PL/SIL) jako samotný laserový skener. U automaticky řízených vozíků se zpravidla používají dva enkodéry za účelem přepínání polí, které umožňují přepínání polí do PLe/SIL3. Nyní jsou k dispozici také bezpečnostní enkodé- ry, které lze samostatně použít k dosažení úrovně přepínání polí PLd/SIL2. Nicméně někdy je bezpečnost přepínání polí přehlí- žena. Pokud byste pro výběr sestavy polí použili například standardní PLC nebo jed- nokanálový koncový spínač, snížila by se úroveň PL/SIL celého systému na PLc nebo dokonce PLa! Chybný výběr sestavy polí může vést k tomu, že bude AGV v provozu s malým ochranným polem v kombinaci s vysokou rychlostí a tím i dlouhou dobou doběhu – a to představuje nebezpečnou situaci. Máte nějaké dotazy nebo potřebujete in- dividuální poradenství? Kontaktujte nás. SICK spol. s r.o. Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 Tel. +420 234 719 500 E-mail: sick@sick.cz www.sick.cz Martin Kidman Product Specialist Machinery Safety SICK (UK) Ltd. Martin Kidman promoval v roce 2010 na Univerzitě Liverpool a od roku 2006 působí v oboru průmy- slové automatizace u různých výrobců senzorů. Od roku 2013 pracuje ve společnosti SICK UK Ltd. jako produktový speciali- sta pro bezpečnost strojů pro průmyslové bezpečnostní apli- kace. Navíc je certifikovaný Functional Safety Engineer (TUV Rheinland, #13017/16). Obecné požadavky na jističe Jestliže jističe mohou být ovládány osobami jinými než osobami poučenými (BA4) nebo znalými (BA5), musí být navrženy nebo instalovány tak, aby nebylo možno změnit nastave- ní kalibrace jejich nadproudových spouští, aniž by byl proveden záměrný úkon zahrnující použití klíče nebo nástroje, jehož následkem je viditelná indikace jejich nastavení nebo kalibrace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=