ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE červenec 2020 | 59 vání nebo jiné částice zastaví stroj. Zvýšení nastavení počtu skenů (vícenásobného vyhodnocení) může zvýšit využitelnost stroje, ale také mít negativní důsledky pro aplikaci. Zvýšení počtu skenů v zásadě zna- mená, že je do systému přidáno zpoždění rozepnutí, což znamená, že vaše ochranné pole musí být kvůli prodloužení celkové doby odezvy větší. Má-li laserový skener robustní skenovací technologii, nemusíte tuto hodnotu příliš zvyšovat. Pokud ji změ- níte, měli byste si poznamenat novou dobu odezvy bezpečnostního laserového skene- ru a adekvátně upravit minimální vzdále- nost od nebezpečného místa, abyste za- jistili, že zůstane bezpečná. Je-li nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) příliš vysoké, může se u vertikálních aplika- cí stát, že nějaká osoba projde ochranným polem bez detekce, proto je vyžadována velká opatrnost! Pro náš bezpečnostní la- serový skener microScan3 doporučujeme nástavení viz tab. 1. 3. Chybný výběr bezpečnostního laserového skeneru Maximální ochranné pole bezpečnostního laserového skeneru je důležitá vlastnost, ale tato hodnota sama o sobě by neměla být rozhodujícím kritériem, zda je přístroj vhodný pro aplikaci. Bezpečnostní lasero- vý skener je přístroj typu 3 dle IEC 61496 a aktivní optoelektronické ochranné za- řízení s rozptylným odrazem (AOPDDR). To jinak řečeno znamená, že je závislý na odrazech paprsků od okolních objektů. Pro dosažení větších snímacích dosahů tak musejí být bezpečnostní laserové ske- nery citlivější. Ve skutečnosti to znamená, že někdy je nutné obětovat robustnost ve prospěch schopnosti detekce lasero- vého skeneru. To může vést k požadavku nastavení vyššího počtu skenů (vícená- sobné vyhodnocení). Zvýšené doby ode- zvy mohou způsobit, že budou nutná větší ochranná pole a dokonce i další přístroje – i když jste zakoupili bezpečnostní lase- rový skener s velkým snímacím dosahem! Ochranné pole by mělo být tak velké, jak je potřeba, ale zároveň co nejmenší. Přístroj s menším snímacím dosahem může být robustnější než jeho velký bratr s větším snímacím dosahem. Díky tomu může být zajištěna kratší doba odezvy, skener zabe- re menší prostor, sníží se náklady a elimi- nují se falešné poplachy. Doporučený počet skenů Aplikace 2× Stacionární aplikace: např. horizontální zabezpečení nebezpečného prostoru v čistých okolních podmínkách. 2× Stacionární aplikace: vertikální ochrana přístupu (pro vertikální ochranu přístupu lze použít pouze vícenásobné vícenásobné vyhodnocení 2x) 4× Mobilní aplikace 8× Stacionární aplikace: např. horizontální zabezpečení nebezpečného prostoru v prašných okolních podmínkách. Typická montáž a integrace skeneru u AGV Tab. 1 Doporučená nástavení pro bezpečnostní laserový skener microScan3

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=