ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 58 | červenec 2020 Šest častých chyb při nastavování bezpečnostních laserových skenerů Bezpečnostní laserové skenery jsou výkonné přístroje pro složité aplikace. Zatímco trh nabízí velký výběr, co se týče vlastností, jako je snímací dosah, konektivita, velikost a robustnost, při vytváření bezpečnostního řešení je nutno zohlednit mnoho proměnných. Na základě zkušeností Martina Kidmana, který pracuje jako Product Specialist Machinery Safety ve společnosti SICK (UK) Ltd., níže popisujeme šest příkladů a častých chyb při nastavování bezpečnostních laserových skenerů. Martin Kidman Product Specialist Machinery Safety SICK (UK) Ltd. 1. Instalace a montáž – na bezpečnost se pamatuje až nakonec Pokud si budete pamatovat alespoň jeden bod, pak právě tento! Velmi často jsem byl tázán u „téměř hotového“ stroje: „Kam mám umístit skener?“ Bohužel při insta- laci často vznikají slepá místa (stíny, které vytvářejí překážky), která je potřeba vykrýt mechanickými prvky či dokonce dalšími laserovými skenery, aby byla pokryta celá oblast. Možná by však stačil jen jeden bezpečnostní laserový skener, kdyby byla stanice správně konstruovaná. Pokud víte, že budete používat bezpečnostní laserový skener, zahrňte ho od počátku do plánová- ní. To je cenově nejvýhodnější a nejrobust- nější řešení. Zohledněte slepé zóny, pokrytí a rizika. To platí i pro automaticky řízené vozíky. Například pro kompletní pokrytí AGV/AGC je ideální integrovat dva bez- pečnostní laserové skenery na protilehlých rozích vozíku. 2. Chybné nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) Často je špatně pochopen koncept nasta- vení počtu skenů (vícenásobné vyhodno- cení). To udává, jak často musí být objekt oskenován, než bezpečnostní laserový skener zareaguje. Standardně je tato hod- nota nastavena na 2 skeny, což odpovídá minimální hodnotě. Tato hodnota se však může pro různé aplikace lišit. Vyšší hod- nota vícenásobného vyhodnocení snižuje pravděpodobnost, že hmyz, jiskry ze svařo- Montáž bezpečnostního laserového skeneru u robotické buňky

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=