ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 35 Osazeny mohou být spínači, zásuvkami a datovými přípojnými místy z různých konvenčních programů nebo vlastním sys- témem OBO s označením Modul 45®, opti- malizovaným právě k tomuto účelu. Sloupy fixované mezi podlahu a strop Mezi sloupy OBO vykazují největší variabili- tu. Připojit je lze z podlahy nebo z prostoru nad podhledem, případně z „přiznaných“ elektrických rozvodů volně vedených pod stropem. Vždy přitom zajistí pohodlné a spolehlivé zásobování energií i daty. Mezi podlahu a strop se upevňují pomocí spe- ciálního pružinového rozpínacího zařízení, které současně dovoluje pozdější změny polohy bez poškození stropu nebo podla- hy. Mimo silových a datových přípojných míst mohou nést volitelně také osvětlení pracoviště. Dodány jsou v obvyklých dél- kách 2300 mm až 3950 mm a několika desítkách standardních designů. Pro jejich přístrojové osazení platí totéž, co pro pod- lahové sloupky. Specifickou variantu představují prove- dení s napojením ze stropu prostřednic- tvím pružné hadice s ukrytými přívodními datovými a silovými kabely. Nefixují se ke stropu, ale jsou opatřeny podstavcem v podobě masivní základové desky, bránící svou plochou a hmotností převrácení slou- pu. Díky prodloužené ohebné připojovací hadici a podstavci je lze i po připojení vol- ně přemisťovat prostorem v okruhu přibliž- ně 1 až 1,5 m. Průmyslové sloupy Instalační sloupy OBO nacházejí stále čas- tější uplatnění také v průmyslové výrobě. Pro tyto účely jsou k dispozici jejich funk- cionalistická provedení z masivního hli- níkového profilu, plně kompatibilního se stavebnicovým systémem Item MB, který se těší velké oblibě při návrhu strojíren- ských výrobních systémů. Mohou sdru- žovat přípojná místa silových a datových elektrických rozvodů, stlačeného vzduchu i hydraulických rozvodů. Změna stanoviště, například při úpravě výrobních procesů, je díky tomu mimořádně rychlá a jednodu- chá. Masivní podstavec zajišťuje spolehli- vé upevnění k podlaze. Robustní prvek na horním konci sloupu zase umožňuje snad- né vyrovnání výškových rozdílů při fixaci do stropu. Sloupy lze přímo navázat na po- chozí kabelové žlaby OBO – BKRS nebo na- pojit na prostorově vedené kabelové trasy z kabelových žebříků a žlabů OBO. Základní profily těchto sloupů jsou na všech stranách opatřeny drážkou s roztečí Obr. 3 Podlahový sloupek v letištní hale Obr. 4 Sloup podlaha/strop s integrovaným svítidlem

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=