ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 34 | červenec 2020 Instalační sloupy OBO Bettermann: Prostorová flexibilita Při navrhování elektrických rozvodů v současných nájemních kancelářských pro- storách, průmyslu i budovách dopravní infrastruktury vystupuje stále zřetelněji do popředí požadavek flexibility, zosobňovaný především instalačními sloupy. Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann s.r.o. Klíčovým aspekt při výběru vhodného provedení instalačního sloupu představují možnosti fixace a napojení na pevné sta- vební rozvody. Dalším kritériem je počet požadovaných služeb, vymezující potřeb- ný minimální instalační prostor. Ve velko- prostorových kancelářích vykazují flexibili- tu především instalační sloupy instalované mezi podlahu a strop, napájené obvykle z prostoru nad podhledem. Nicméně v prostorách s možností využití podlaho- vých rozvodů vyhoví stejně spolehlivě i podlahové sloupky nepřesahující svou výškou běžné kancelářské stoly. Podlahové sloupky Podlahové sloupky jsou zvláště vhodné pro bezpečné a elegantní vyvedení přípoj- nýchmíst v těsné blízkosti pracovních stolů v prostorách s dvojitými nebo dutými podlahami. Po vytvoření základních kabe- lových tras pomocí odpovídajícího pod- lahového instalačního systému se volně instalují na nebo pod stolem, pro který za- jišťují spolehlivý přístup k napájení i datům. Dostatek prostoru pro potřebná spínací a zásuvková zařízení poskytnou přitom při výšce od 250 mm do 680 mm všechny běžně dodávané podlahové sloupky OBO. Obr. 1 Sloup podlaha/strop s širokými možnostmi připojení Obr. 2 Podlahový sloupek pro administrativní prostory

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=