ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 36 | červenec 2020 Item, takže je lze snadno osadit také zaříze- ními jako obrazovky, klávesnice, přenosové jednotky nebo ohebná potrubí stlačeného vzduchu, plynu, hydrauliky atd. Chytrá řešení Instalační sloupy OBO ze systému ISS po- skytují praktická a flexibilní řešení pro téměř všechny problémy spojené s prak- Obr. 5 Průmyslové provedení instalačního sloupu tickým návrhem kvalitních pracovišť. Cha- rakterizovány jsou štíhlým profilem, flexi- bilitou umístění, širokými možnostmi při osazování instalačních přístrojů a rychlostí montáže. Mimo standardních provedení instalačních sloupků a sloupů jsou k dispo- zici i jejich speciální provedení s možností individuální volby délky a barevnosti. Díky tomu se v praxi osvědčily nejen při zřizo- vání trvalých nebo dočasných pracovních míst v otevřených prostorách kancelář- ských budov, ale i u pokladen obchodních domů nebo na nejrůznějších pracovištích výrobních a skladových hal. OBO BETTERMANN s. r. o. Modletice 81, 251 01 Modletice Tel: +420 323 610 111 E-Mail: info@obo.cz www.obo.cz Přídavné požadavky na elektrická zařízení strojního zařízení s unikajícími zemními proudy vyššími než 10 mA Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud větší než AC nebo DC 10 mA v jakémkoliv ochranném vodiči, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro celistvost každého úseku přidruženého ochranného obvodu, kterým protéká unikající zemní proud: a) ochranný vodič je úplně uzavřen v krytech elektrického zařízení nebo je jinak chráněn v celé své délce před mechanickým poškozením; b) ochranný vodič má průřez minimálně 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al; c) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al, použije se druhý ochranný vodič minimálně stejného průřezu až do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm 2 Cu nebo 16 mm 2 Al. To může vyžadovat, aby elektrické zařízení mělo samostatnou svorku pro druhý ochranný vodič. d) automatické odpojení napájení v případě ztráty spojitosti ochranného vodiče. e) pokud je použito zásuvkové spojení, zajistí se průmyslový konektor podle souboru ČSN EN 60309 s odpovídajícím omezením tahového napětí a s minimálním průřezem vodiče ochranného uzemnění 12,5 mm 2 jako součást vícežilového silového kabelu. V instrukcích pro instalaci se musí uvést, že zařízení se musí instalovat podle tohoto popisu. Vedle svorky PE se může také použít výstražný štítek uvádějící, že proud v ochranném vodiči překračuje hodnotu 10 mA.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=