ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 18 | červenec 2020 ochranou (např. asfaltovou zálivkou, licí pry- skyřicí apod.) až do těchto vzdáleností: • při přechodu z půdy v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch; • při přechodu ze základového zemniče: • z betonu do půdy nejméně 30 cm v betonu a 100 cm v půdě; • z betonu na povrch nejméně 10 cm v betonu a 20 cm nad povrchem; • při přemosťování dilatačních spár přemostění spáry a alespoň 20 cm v betonu na obou stranách spáry. Uzemňovací soustava nesmí spoléhat na kovové potrubí pro hořlavé kapaliny nebo plyny. S jeho délkou v zemi se z hlediska di- menzování zemniče nesmí uvažovat. Tento požadavek však nevylučuje ochranné po- Tab. 2 Minimální rozměry běžných zemničů uložených v půdě nebo betonu uplatňované z hlediska předcházení korozi a k zajištění mechanické pevnosti Materiál a povrch Tvar Průměr mm Průřez mm 2 Tloušťka mm Hmotnost povlaku g/m 2 Tloušťka povlaku/pláště µm Ocel uložená v betonu (holá, pozinkovaná v ohni nebo nerezová) Kruhový drát 10 Tuhý pásek 75 3 Ocel pozinkovaná v ohni c Pásek b nebo tvarovaný pásek/deska - tuhá deska - mřížovaná deska 60 3 500 63 Kruhová tyč uložená svisle 16 350 45 Kruhový drát uložený vodorovně 10 350 45 Trubka 25 2 350 45 Lano (uložené v betonu) 70 Příčný profil uložený svisle (290) 3 Ocel pokrytá mědí Kruhová tyč pro hloubkové zemniče (15) 2 000 Ocel s elektrolyticky naneseným povlakem mědi Kruhová tyč pro hloubkové zemniče 14 250 e Kruhový drát uložený vodorovně (8) 70 Pásek uložený vodorovně 90 3 70 Nerezová ocel a Pásek b nebo tvarovaný pásek/deska 90 3 Kruhová tyč uložená svisle 18 Kruhový drát uložený vodorovně 10 Trubka 25 2 Měď Pásek 50 2 Kruhový drát pro povrchové zemniče (25) d 50 Tuhá kruhová tyč uložená svisle (12)15 Slaněný drát 1,7 pro jednotlivý pramen lana (25) d 50 Trubka 20 2 Tuhá deska (1,5) 2 Mřížovaná deska 2 Hodnoty v závorkách je možno uplatnit pouze pro ochranu před úrazem elektrickýmproudem, zatímco hodnoty bez závorek je možno uplatnit jak pro ochranu před úrazem elektrickýmproudem, tak pro ochranu před bleskem. a Chrómu ≥ 16 %, niklu ≥ 5 %, molybdenu ≥ 2 %, uhlíku ≤ 0.08 %. b Jako válcovaný pásek nebo stříhaný pásek se zaoblenými okraji. c Povlak musí být hladký, souvislý a bez skvrn od taveniny. d Jestliže zkušenost ukazuje, že riziko koroze a mechanického poškození je mimořádné malé, je možno použít průřez pouze 16 mm 2 . e Tato tloušťka je stanovena, aby měděný povlak vydržel mechanické poškozování v průběhu zarážení tyče. Může být snížena na méně než 100 µm, pokud jsou provedena zvláštní opatření podle návodů výrobce, aby se zabránilo mechanickým poško- zením mědi během zarážení tyče (např. vyvrtáním díry nebo zvláštními ochrannými hroty).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=