ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 17 Účinnost jakéhokoliv zemniče závisí na místních půdních podmínkách. Podle půd- ních podmínek a požadované hodnoty od- poru uzemnění se musí zvolit jeden nebo více zemničů. Níže jsou uvedeny příklady zemničů, které mohou být používány: • základový zemnič v betonu; • základový zemnič v půdě; • kovové elektrody uložené přímo v zemi, a to vertikálně nebo horizontálně (např. tyče, dráty, pásky, trubky nebo desky (kovové desky se používají pouze ve zdůvodněných případech); • kovové pláště nebo jiné kovové obaly kabelů podle místních podmínek nebo požadavků; • jiná vhodná podzemní kovová díla (např. potrubí) podle místních podmínek nebo požadavků (V ČR se vodovodního potrubí dovoluje jako zemniče používat pouze se souhlasem dodavatele vody.); • kovové výztuže betonu (kromě výztuže v předpjatém betonu) uloženého v zemi za předpokladu zajištění řádného vodivého spojení jednotlivých částí výztuže. Při volbě typu a úložné hloubky zemniče se musí uvažovat s možným mechanickým poškozením a s místními podmínkami, aby se minimalizovaly účinky vysychání půdy a jejího promrzání. Jestliže se pro uzemnění používají různé materiály, je třeba uvažovat s elektrolytickou korozí. Pro vnější vodiče (např. uzemňovací přívody) připojené k základovému zemniči vbetonu,nesmíbýtspojeníprovedenéžárem pozinkovanou ocelí uloženo přímo v půdě. V České republice se měděné a mědí po- kryté zemniče v hustěji obydlených oblas- tech povolují pouze za předpokladu, že koro- zivní účinek mědi na ocel i na pozinkovanou ocel apod. je řízen a že je uplatněna katodic- ká ochrana pro eliminaci makročlánku. Zároveň platí, že se všechny spoje zemni- čů a podzemní spoje uzemňovacích přívo- dů a přechody ocelových zemničů a uzem- ňovacích přívodů mezi dvěma rozdílnými prostředími musí, bez ohledu na to, zda jsou již ve všeobecném smyslu chráněny (např. pozinkováním), chránit proti korozi pasivní Typ zemniče Tvar Minimální rozměry Pozinkovaná ocel Holá ocel (bez povlaku) Pásek nebo drát kruhového průřezu Pásková ocel Podle tab. 2 Průřez 150 mm 2 , tloušťka 4 mm Ocelový drát Ø 8 mm Ø 10 mm Tyč uložená vertikálně (tyčové zemniče) Kruhová ocelová tyč Ø8 mm Ø 10 mm Trubka Ø 15 mm, trubka, jejíž stěna má tloušťku 3 mm Ø 15 mm, trubka, jejíž stěna má tloušťku 4 mm Úhelník apod. Průřez 100 m 2 , tloušťka stěny 3 mm Průřez 150 m 2 , tloušťka stěny 3 mm Tab. 1 Minimální rozměry ocelových zemničů uložených v půdě o rezistivitě vyšší než 50 Ωm

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=