ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 11 Jaký chladící výkon je potřeba pro daný rozvaděč se určuje výpočtem na zá- kladě ztrátového výkonu výzbroje rozva- děče a požadovaného teplotního rozdílu mezi okolní teplotu a teplotou uvnitř roz- vaděče. Pokud bude rozvaděč navíc umís- těn do vyšší nadmořské výšky, je třeba to taktéž zohlednit z důvodu řidšího vzduchu. Topné těleso Topná tělesa pro rozvaděče jsou přístroje ohřívající vzduch v rozvaděči, aby nedo- cházelo ke srážení vodních par ze vzduchu. Napájeny jsou nejčastěji 230 V AC. Jejich topný výkon se udává ve wattech. Pro vět- ší výkony obsahují integrovaný ventilátor, který napomáhá cirkulaci vzduchu. Vesměs se jedná o samoregulující přístroje, které při zahřátí na určitou teplotu omezí svůj příkon, aby nedošlo k jejich přehřátí a zá- roveň byly bezpečné na dotyk. V rozvaděči se umisťují dolu na DIN lištu ve vertikální poloze pro dobré proudění vzduchu. Nad a vedle by měla být ponechána bezpečná mezera. Jaký topný výkon je potřeba pro daný rozvaděč se určuje výpočtem na základě ztrátového výkonu výzbroje rozvaděče, požadovaného teplotního rozdílu mezi okolní teplotou a teplotou uvnitř rozvadě- če a rozměrech, typu a umístění rozvaděče v prostoru. Svítidlo Když už dokážeme udržovat teplotu roz- vaděče v potřebných mezích, možná nám přijde vhod si v rozvaděči i posvítit. Dnes již nejvhodnějším typem osvětlení jsou LED svítidla s výkonem několika málo wattů, avšak s dostatečnou svítivostí. Mon- táž bývá přichycením magnety pro umís- tění na libovolné místo a zároveň tvarem padnoucím dobře do ruky při manipulaci. Svítidla mají vypínač nebo integrované po- hybové čidlo. Finder CZ, s.r.o. Radiová 1567/2b, 102 00 Praha 10 Tel: +420 286 889 504 E-mail: finder.cz@findernet.com www.finder.cz ... a mnoho dalších produktů ... Termostaty pro zapínání ventilace nebo vypínání topení řada 7T - termostaty řada 7F - ventilátory řada 7H - topná tělesa řada 7L - LED svítidla

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=