ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 12 | červenec 2020 NOVÝ MODEION: O generaci zkušenější Firma OEZ začínala téměř před 80 lety jako malá rodinná firma s několika desítkami pracovníků. Nyní patříme mezi největší zaměstnavatele v podorlickém regionu. Abychom uspěli, víme, že se musíme spolehnout jeden na druhého. Tak to bylo na počátku v roce 1941 u firmy Wagner a spol., a tak je tomu i nyní v roce 2020. V současnosti představujeme významné kompetenční centrum pro výrobu a vý- voj vzduchových a kompaktních jističů a pojistkových systémů mateřské společ- nosti Siemens . Osmdesát let výroby To je také 80 let zkušeností, vědomostí, vý- voje a především 80 let poctivé práce. Už naši předchůdci sázeli na inovace, kvalitu a spolehlivost. Byli úspěšní, protože doká- zali vidět kupředu. My se snažíme o totéž a k tradičním hodnotám dnes přidáváme i bezpečnost a ochranu životního prostředí. Tři písmena OEZ Orlické elektrotechnické závody – se v ná- zvu firmy objevují poprvé v roce 1952. Když jsme roku 1957 představili první deionové jističe typu J2MR a J2RU , ještě jsme netu- šili, že se z nich stanou jedny z nejzásadněj- ších produktů OEZ. Následovaly „deiony“ řady J2UX, poté BA. Každý nový produkt byl vždy o trochu dokonalejší než ten předcho- zí. Ve vývoji jsme aplikovali vyspělejší tech- nologie i neotřelé myšlenky. Na přelomu milénia jsme představili přelomové kom- paktní jističe BC, BD, BH a BL, které známe pod názvemModeion dodnes. A právě dnes se posouváme zase o krok dál. Modeion se mění na 3VA . Nová řada kompaktních jističů 3VA kombinuje nejmodernější technologie Sie- mens s dovednostmi letohradských vývo- jových pracovníků a s nesmazatelnou sto- pou původní řady. A co víc? Je inspirována potřebami našich zákazníků. Sofistikovaný systém jistících prvků nabí- zí řešení pro různé typy aplikací v průmyslu i energetice. Produkty 3VA se vyznačují širo- kou škálou příslušenství a jejich variabilitou. Jedná se předevšímo velké spektrumpřipo- jovacích sad pro většinu možných instalací, univerzálnost vnitřního příslušenství pro všechny velikosti do 1 000 A, konfigurova- telnost a téměř neomezené možnosti rozši- řujících funkcí. Kompaktní jističe řady 3VA jsou navíc rozšířeny o nové klíčové funkce: • schopnost datové komunikace • integrovanou funkci měření • rychlou a jednoduchou náhradou dříve vyráběných přístrojů pomocí speciálních sad Nová řada kompaktních jističů 3VA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=