ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 10 | červenec 2020 Spínání ventilátorů a topných těles... ...průmyslová termoregulace rozvaděčů Pokud chceme zajistit dlouhodobou spolehlivost elektroinstalace v klasických rozvaděčích, nejde to jinak, než zajistit vhodné teplotní podmínky pro použité elektrické komponenty a přístroje. Fyzikální zákony jsou neúprosné. Příliš níz- ká teplota vadí z důvodu srážení vzdušné vlhkosti. Příliš vysoká teplota zase může způsobit tepelné poškození. Je tedy třeba udržovat teplotu v rozvaděči nad rosným bodem, a naopak nadměrný vyzařovaný ztrátový výkon výzbroje rozvaděče chladit. Termostat Základem pro hlídání teplotních mantinelů v rozvaděčích jsou termostaty, které zapí- nají při dosažení nastavené teploty chla- zení vnitřku rozvaděče pomocí ventilátorů nebo které naopak vypínají vytápění po- mocí topných těles. Termostat je zpravidla přístroj na DIN lištu s bimetalem. Umisťuje se pro zapínání chlazení nahoru do rozvad- ěče, kde je vzduch nejteplejší. Naopak pro vypínání topení se umisťuje dolu do rozva- děče z důvodu nejchladnějšího vzduchu. Ventilátor Ventilátory pro chlazení rozvaděče jsou vesměs napájeny 230 V AC nebo 24 V DC. Výkon souvisí s velikostí. Je standardizová- no 5 velikostí ventilátoru - 1, 2, 3, 4 a 5 - od nejmenší po největší. Výkon se udává v toku vzduchu – množství, které projde ventiláto- rem za hodinu udávané v m3. Ventilátor se umisťuje na dolní část stěny rozvaděče, aby nasával studený vzduch dovnitř. Do hor- ní části se umisťuje výstupní filtr, aby tudy mohl teplý vzduch z rozvaděče odcházet. Součástí ventilátoru je i filtrační vložka, která zachycuje prach a chrání tak rozvaděč před nasáváním prachu dovnitř. Filtrační vložka bývá součástí i výstupního filtru. Je třeba počítat s tím, že filtrační vložka částečně snižuje tok vzduchu. Montáž do stěny roz- vaděče se provádí pomocí šroubů. Otvory se vrtají přes přiloženou vrtací šablonu. Ventilátor Topné těleso LED svítidlo

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=