ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 6 | duben 2019 Problémy s kvalitou elektrické energie související s nabíjením elektromobilů Stejně jako jiná elektronická zařízení mohou i elektrická vozidla způsobit problémy s kvalitou elektrické energie u rozvodných sítí, které je nutné minimalizovat za pomoci vyspělé technologie a správných standardů. Problémy s kvalitou elektrické energie zahrnují harmonické zkreslení a odchylky napětí, které mohou přetížit součásti rozvodné soustavy, pokud není řádně navržená tak, aby tyto problémy zmírňovala. Jejich účinky budou přesto silně záviset na různých faktorech, jako je místo nabíjení a kapacita transformátorů a vedení. Elektrická energie je dodávána s napětím a proudem. Odpovědnost za vše, co se týká kvality napětí elektrické sítě, nese její provo- zovatel, odpovědnost za vše, co má co dělat s proudem, nese výrobce výrobku. Když je rušení v proudu dostatečně vysoké, může mít vliv na napětí v elektrické síti. Z tohoto důvodu provozovatelé sítí testují účinky elektrických vozidel na kvalitu elektrické energie a zjišťují budoucí dopady. Nabíjení elektrických vozidel musí vyhovovat alespoň úrovním harmonických kmitů a napětí tak, jak jsou vymezeny stávajícími normami ČSN EN 50160 ed. 3 a ČSN EN 61000-3-2 ed. 4. Výrobek (proud, odpovědnost výrobce) • Jalový proud: V elektrickém vozidle se energie akumuluje v akumulátoru stejno- směrného proudu, střídavý proud ener- gie z elektrické sítě je tudíž nutné převést na stejnosměrný proud pro akumulátor. Obecné pravidlo pro měniče proudu je, že hodnota cos φ není nižší než 0,95, aby se zamezilo neefektivním tokům jalové- ho výkonu. Čím nižší je hodnota cos φ, tím vyšší je množství jalového proudu. Jalový proud je nutné zmírňovat, proto- že jej nelze použít k dodávání výkonu, ale je nutné jej přepravovat v elektric- ké síti (což způsobuje (tepelné) ztráty a snižuje životnost zařízení). • Harmonické proudy: Převod střídavého proudu energie (energie v síti) na stejno- směrný proud (energie v akumuláto- ru) může způsobit harmonické prou- dy. Tento typ zkreslení má za následek rozvádění vícenásobných sinusových vln o kmitočtech větších než 50 Hz po sinusové vlně proudu 50 Hz. Čím vyšší je kmitočet těchto harmonických kmitů, tím jsou náročnější na energii a tím více tepla vytvářejí v součástech. Může se

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=