ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ROZHOVOR duben 2019 | 5 přijedeme – s funkčními vzorky – přímo k zákazníkovi. Doporučujete vaše technická školení i pro čerstvé absolventy škol nebo jsou spíše určeny pro zkušenější lidi s praxí? Je potřeba před absolvováním školení znát např. vaše produkty nebo se nějak speciálně připravit? V naší společnosti se řídíme heslem „learn every day“. Každý bychom si tak měli být schopen sám sobě odpovědět na otázku, co jsem se dnes naučil nového. Tento přístup je dle mého užitečný jak pro čerstvé absolven- ty, tak pro zkušenější praktiky. Těm prvním doplníme čerstvě nabytou teorii zkušenost- mi z praxe a umožníme jim„osahat si“ reálné fungující aplikace. Druzí pak jistě ocení rych- lé„oprášení“ stále platných principů a jejich doplnění o aktuální trendy. Všichni pak dlouhodobě kladně hodnotí sdílení tipů a triků z praxe – právě ty jim totiž často ušet- ří hodiny času a nemalou částku. Ve většině případů nevyžadujeme před kurzem bližší znalost konkrétně našich pro- duktů, jako spíše obecnou znalost dané ob- lasti. Školení nabízíme pro všechny, kteří mají chuť učit se. Abuďme upřímní, v dnešní době se celoživotní vzdělávání stává nutností. Zaměřujete se při svých technických školeních i na teoretické legislativní po- žadavky nebo se jedná o čistě praktické záležitosti? Praxe vždy koresponduje s legislativními požadavky. Byť si někdy téměř ani neu- vědomujeme. Například v oblasti bez- pečnosti strojních zařízení – což je jedna z oblastí, na kterou se od roku 2002 osobně specializuji – je znalost legislativy naprosto nezbytná. Její samostudium nás ale vět- šinou velmi rychle odradí a začneme ho odkládat. Zákazníci proto rok od roku více oceňují školení, kde se potřebné normy na- učí pohodlně a především efektivně. Prak- tická část pak na tu legislativní přímo na- vazuje, ale jedno bez druhého nefunguje. Podstatou úspěšných školení jsou be- zesporu i zkušení lektoři, kdo vyučuje ve vašich technických školeních? Jaká zajímavá technická školení připravujete v nejbližší budoucnosti? Jak jsem již naznačil výše – a nerad bych, aby moje odpověď vyzněla namyšleně – mám tu čest pracovat s kolegy školiteli, kteří jsou skutečnými specialisty ve svém oboru. Schneider Electric je navíc podpo- ruje v dalším rozvoji. Novinkou z oblasti průmyslové automa- tizace, zařazenou do nabídky 1. 4. 2019, je „Odborné školení zaměřené na mechatro- niku (AUT-MECH)“. Nedostatek kvalifiko- vané pracovní síly si vynucuje robotizaci a stále důslednější nasazování mechatro- nických prvků v celé řadě výrobních pro- cesů. Každý, kdo se bude v mechatronice orientovat, bude mít na trhu práce svou cenu – a ta nebude nízká. Rád bych zmínil ještě dva letos na přá- ní zákazníků přidané kurzy, které si rychle získávají oblibu: „Kompenzace účiníku a aktivní filtry harmonických“ a „Úvodní kurz Inteligentní elektroinstalace KNX“. Na každý pád vybrat si můžete sami na strán- kách: www.schneider-electric.cz/skoleni Děkujeme Vám, pane Princi za rozhovor a přejeme, ať jsou vaše odborná školení i nadále plná spokojených zákazníků. ( JB ) Bc. Rudolf Princ - narozen 21. 6. 1979 - u společnosti Schneider Electric pracuje 17 let - školitel certifikovaný TÜVNORDHannover - nejraději snídá müsli a čerstvý grepový džus - osobní motto„ Když nemůžeš, přidej. “

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=