ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA duben 2018 | 59 ních panelů. Platforma DEEMS monitoruje dobíjení energie z rozvodné sítě a poskytuje podporu úložiště energie BESS, kdykoli je to potřeba. Navíc pomocí dálkového ovlá- dání a konfiguračního softwaru je možné sledovat aktivity dobíjecích stanic 24 hodin denně. K dispozici jsou drátová a bezdráto- vá připojení (Ethernet, 3G, GPRS). Celý sys- tém je postaven na otevřené architektuře. Zásadní na technologii dobíjecích stanic Delta Ultra Fast Charger je možnost dobí- jet až 4 vozidla (2xDC a 2xAC konektory) současně. Tímto se významně snižuje cel- ková investice do HW, na prostorové po- žadavky a v neposlední řadě čekací doba pro uživatele. Když se dobíjí pouze jeden elektromobil na DC zásuvce, odebírá veš- kerou dostupnou energii. Jakmile jsou však připojeny další elektromobily, je energie z nabíječe automaticky a dynamicky roz- dělena mezi všechny dobíjející se elektro- mobily. V případě konfigurace dobíjecí sta- nice na plný výkon 150 kW DC, umožňuje zařízení dobít vozidlo až na 100km jízdy během pouhých 10-ti minut. Tento plně certifikovaný produkt byl již úspěšně nasazen Evropě, včetně Norska, Španělska, Švédska, Německa, Polska, Švý- carska, Slovenska a Finska, což dokazuje jeho spolehlivost za velmi rozdílných kli- matických podmínek. Jednotka je vybave- na tlačítky a displejem, které jsou funkční a dobře čitelné za každého počasí. Dobíjecí stanice Delta je také produk- tem, který nabízí volitelný rozsah výstupní- ho napětí až do 1000 VDC. Výsledkem je, že produkt může pracovat ve dvou úrovních DC: 170-550 a 340-1000 V DC. V závislosti na vozidle, které má být nabíjeno, je auto- maticky nastaven správný rozsah napětí. Revoluční potenciál této technologie se netýká pouze lepšího hospodaření s energií na místní úrovni, ale také výroby a sklado- vání obnovitelných zdrojů přímo na místě prostřednictvím takzvaných „prosumers“, tedy těch, kteří si vlastní energii vyrábějí i spotřebovávají. Pokud budou podobné systémy nasazovány ve větších počtech, budou schopny dodat flexibilní skladova- cí kapacitu do celé energetické sítě. Tato koncepce „inteligentní sítě“ by stabilizovala síť, podpořila integraci více obnovitelných zdrojů do energetického systému a poten- ciálně umožnila společnosti změnu stávají- cího systému, kde elektřinu generuje velká centralizovaná energetická služba a prodá- vá ji spotřebitelům. Další výhody technologie, kterou zvolila společnost Greenway Infrastructure při vývo- ji systému GridBooster, zahrnují obsluhu bez údržby a nízkou hladinu hluku během dobí- jení. Prezident a generální ředitel pro Evropu, Blízký východ & Afriku (EMEA) společnosti Delta Electronics, pan Jackie Chang, řekl: „ Věříme v technologii a spolupráci a věnujeme se inovativním, čistým a energeticky účinným řešením přinášejícím lepší budoucnost díky Obr. 3 Modularita dobíjecí stanice Obr. 4 Uživatelsky přívětivé: Antireflexní barevný displej s vysokým rozlišením, funkční za každého počasí.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=