ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA 60 | duben 2018 přicestovali a pracovali tu s našimi techniky na konfiguraci,testováníauvedenítechnologiedo provozu. Dnes už je systém GridBooster v pro- vozu, dobře funguje a úspěšně slouží řidičům elektromobilů v Avionu v Bratislavě. Těšíme se na další partnerskou spolupráci s Deltou. “ Dobíjecí stanice Delta Ultra Fast Charger představuje modulární systém pro bu- doucnost, který lze snadno modernizovat podle změn požadavků, a minimalizovat tak celkové náklady na vlastnictví (TCO) v nadcházejících letech. Když k tomu při- dáme jednoduchou instalaci v porovnání s ostatními dostupnými systémy, univer- zálnost designu stanice a uživatelskou přívětivost, nastavuje tato dobíjecí stanice vysokou laťku pro budoucnost dobíjecích stanic pro elektromobily. Více informací naleznete na: E-mail: info.czech@deltaww.com www.charge-ultra-fast.com úzké spolupráci s našimi zákazníky a partnery. Prostřednictvím své diverzifikované a vysoce výkonné inteligentní energetické infrastruktury společnost Delta Electronics spolupracuje se společností Greenway Infrastructure na zave- dení akumulátorového dobíjecího systému pro elektromobily na Slovensku. “ „ S produkty Delta Electronics jsme velice spokojeni ,“ říká Peter Badik, spoluzakladatel a řídící partner společnosti GreenWay In- frastructure. „ Jejich technologie představují naprostou špičku a velmi rádi je nasazujeme ve prospěch našich uživatelů. Stálá podpora od technického týmu společnosti Delta Infra- structure je také vynikající. Nesčetněkrát sem Obr. 5 Dobíjecí stanice v Norsku, Grelland, 120 kW Použití sdruženého osvětlení Sdružené osvětlení je záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením. Sdružené osvětlení při dlouhodobém působení není z hlediska vlivu na člověka rovnocenné v plném rozsahu dennímu osvětlení, ale je podstatně příznivější, než osvětlení pouze umělé. Celkové sdružené osvětlení ve vnitřních prostorech nově navrhovaných staveb nebo v je- jich funkčně vymezených částech se může použít pouze v odůvodněných případech, kdy ze závažných příčin (provozních, technologických, stavebně konstrukčních, mikroklimatických nebo urbanistických) není možné bez újmy na jiných společensky důležitých činitelích stavby docílit vyhovujícího denního osvětlení. Přitom se nenad- řazují hlediska technická a ekonomická nad hlediska hygienická. Celkové sdružené osvětlení se nesmí použít v nově navrhovaných stavbách v těch vnitřních prostorech, ve kte- rých je vyhovující denní osvětlení součástí podmínek důležitých pro zdraví jejich uživatelů a které jsou uvedeny v ČSN 73 0580-1. Je však možné použít v nich krátkodobě doplňujícího umělého osvětlení pro časově omezené činnosti, je-li to odůvodněno. Při rekonstrukcích a modernizacích je možné v odůvodněných případech použít celkového sdruženého osvět- lení i ve vnitřních prostorách uvedených v ČSN 73 0580-1 za předpokladu, že se sdruženým osvětlením zlepší dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení. Součástí návrhu sdruženého osvětlení je i odůvodnění jeho použití.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=