ElektroPrůmysl.cz, duben 2018

Elektro Průmysl .cz ELEKTROMOBILITA 58 | duben 2018 Spolupráce společnosti Delta Electronics a GreenWay Infrastructure: Dobíjecí stanice pro elektromobily v Bratislavě Společnost Delta Electronics se stala dodavatelem technologie pro rychlé dobíjení elektromobilů (EV) a systému pro skladování energie v bateriích (BESS) pro společnost GreenWay Infrastructure a jejich systém GridBooster. Tato inovativní infrastruktura se skládá z dobíjecí stanice elektromobilů - Delta Ultra Fast Charger se současným výkonem 50 kW, rozšiřitelnýmna lokalitě až na 150 kW, a úložištěm energie BESS (Battery Energy Storage System), který dokáže skladovat 52 kWh energie a distribuovat až 60 kW výkon. Vysoká efektivita systému je usnad- něna prostřednictvím platformy DEEMS (Delta Energy Efficiency Solution), která kontroluje dostupný výkon sítě a komuni- kuje s dobíjecí stanicí a úložištěm energie. Celý systém pro dobíjení elektromobilů naleznete v Avion Shopping Mallu v Brati- slavě. Klíčem k úspěchu tohoto projektu je unikátní modularita dobíjecí stanice. Pokud chce provozovatel dobíjecí stanice elektro- mobilů zvýšit výkon z rychlého nabíjení na ultra rychlé, jednoduše přidá další moduly, které umožňují rozšíření ve stupních po 10 kW od 50 do 150 kW DC výkonu. Toto modulární řešení je také vysoce hospodár- né, protože snižuje potřebu investovat do dalších dobíjecích stanic elektromobilů. Konvenční stanice rychlého dobíjení ob- vykle čerpají elektřinu přímo z energetické sítě. Tento nový systém však odebírá energii buď z úložiště energie (BESS), nebo z ener- getické sítě, případně z obou. Navíc může být baterie nabíjena z rozvodné sítě v době mimo energetickou špičku nebo z místního obnovitelného zdroje, například ze solár- Obr. 2 Představitelé společností Delta Electronics a GreenWay Infrastructure při slavnostním zahájení provozu Obr. 1 Spolupráce společností Delta Electronics a GreenWay Infrastructure - dobíjecí stanice v Polsku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=