ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 94 | říjen 2017 Speciality procesní instrumentace Fuji Electric Fuji Electric je japonský gigant s velmi širokým portfoliem, které je na evropském trhu reprezentováno frekvenčními měniči, procesní instrumentací, operátorskými panely a výkonovými polovodiči, viz stránka www.fujielectric.cz. Procesní instrumentaci lze krátce popsat zvláštnostmi, jimiž se mezi kvalitní konkurencí odlišuje, a právě o to se pokouší následující článek. Ing. Petr Boček, Amtek, spol. s r.o. Úvod Měřicí přístroje a analyzátory plynů Fuji Electric v Evropě zastřešuje francouzská po- bočka společnosti, tedy Fuji Electric France (www.fujielectric.fr/en) . V České republice je za odbyt zodpovědná, stejně jako u jiných průmyslových přístrojů Fuji Electric, společ- nost Amtek, spol. s r.o., známý distributor etablovaný v průmyslu dodávkami elek- tronických součástek, senzoriky, elektro- mechanických prvků, konstrukcí a systémů z hliníkových profilů, přístrojů pro automati- zaci a bezpečnostních zařízení. Instrumentace Fuji Electric zahrnuje vysílače tlaku se všemi návaznými aplika- cemi, měřiče průtoku především na ultra- zvukovém principu a analyzátory plynů jak typu in-situ tak v extraktivním provede- ní. Ve všech třech produktových skupinách jsou přístroje, které se vymykají běžnému standardu a stávají se pro zákazníky jedi- nečnou volbou. Vysílače tlaku Fuji Electric má po světě instalovanou bázi milionů aplikací vysílačů tlaku FCX založe- ných na principu plovoucího mikro-kapa- citního křemíkového snímače . Na základě požadavků zákazníků byla vyvinuta nová generace přístrojů s označením FCX-All, v níž jsou doplněny předevšímnové funkce vyhodnocovací elektroniky a výrazně rozší- řena nabídka procesních adaptérů. Vysílače tlaku jsou v rámci portfolia Fuji Electric jediným evropským výrobkem z flexibilního výrobního podniku ve Francii, kde lze domluvit jak nejrůznější zákaznická provedení, tak dle možností přizpůsobit termíny dodání. K vysílačům tlaku jsou k dispozici ventilové sady (manifold), v na- bídce jsou speciální provedení pro jader- nou energetiku, pro aplikace na ropných plošinách apod. Hlavním přínosem uvedeného technické- ho principu snímače je dokonalá odolnost vůči přetlaku a vynikající teplotní stabilita. Obr. 1 Vysílače tlaku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=