ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE říjen 2017 | 95 Přístroj zvládá rozsahyměření od 0 až 1mbar do 0 až 200 bar v diferenciálním provedení, resp. 0 až 500 bar v atmosférickém provede- ní. V provedení pro měření absolutního tlaku se dosahuje rozsahů od 0 až 16mbarabs do 0 až 100 barabs. Standardní přesnost je 0,065% a na kalibrovaném rozsahu 0,04% a dlouho- dobá stabilita ±0,1% z měřicího rozsahu po dobu 10 let. Části v kontaktu s médiem jsou vyrobeny standardně z nerezi AISI 316, jako opce jsou provedení Hastelloy C, Monel, tan- tal a další. Na vyžádání jsou přístroje zkouše- ny až do 1035 bar. Pro různé branže i pro konkrétní zákaz- níky jsou v nabídce typizované i zákazní- kem definované příruby, vzdálené připojo- vací adaptéry a kapilární trubičky plněné silikonovým olejem nebo i jiným médiem dle přání zákazníka a nároků dané aplika- ce. Typické použití vzdálených připojova- cích přírub je v energetice, těžké chemii a petrochemii; specifické procesní adapté- ry nacházejí své použití především v potra- vinářství, lehké chemii a farmacii. Z hlediska výstupního signálu vysílače tlaku je k dispozici tradiční proudová smyč- ka 4..20 mA, HART protokol a proprietární Fuji protokol. Měřiče průtoku Fuji Electric se specializuje na ultrazvukové měření průtoku , v ostatních principech ko- operuje s jinými firmami. Hlavní předností řešení pro kapaliny je neinvazivní příložná metoda měření prů- toku kapalin. Potrubí DN13 až DN6000 se pouze zvenku opatří ultrazvukovým detek- torem se systémem dvou vysílačů/přijíma- čů ultrazvukové vlny, tudíž odpadá tlaková ztráta, nebezpečí uniku média či koroze senzorů. Základní metoda je založená na měření času průchodu signálu, k dispozici je i varianta měření pomocí Dopplerova jevu. V rámci časové metody je aplikován velmi pokročilý algoritmus na potlačení vli- vu bublin v kapalině a nepřetržité měření rychlosti šíření ultrazvuku pro kompenzaci vlivu tlaku a teploty média. Pro zakázková (jednorázová) měření je určena přenosná varianta – přístroj Por- taflow-C. Pro pevná měření je k dispozici řada Time delta-C v jednokanálové verzi a dále ve verzi se dvěma měřicími kanály, díky níž lze přímo v přístroji provést např. energetickou bilanci v topných systémech. Obr. 2 Schéma k principu vysílačů tlaku Obr. 3 Vzdálené procesní připojení na přístroji pro jadernou energetiku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=