ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE říjen 2017 | 93 oranžová).Práhzměnybarevjeuživatelsky nastavitelný,jakoostatněnaprostávětšina parametrů. Přístroje řady OMD vyrábíme s digity o výškách: 57 mm, 100 mm a 125mm. Verze 57 mm je vždy šestimístná, 100 mm a 125 mm mohou být buď čtyř nebo šesti- místné. U šestimístného zobrazení je mož- no poslední 2 znaky použít pro zobrazení jednotky měřené veličiny. Tak jako naše ostatní produkty, i vel- koplošné displeje jsou dodávány s kalib- račním reportem a jsou pokryty pětiletou zárukou. Jestliže máte dotaz, zda přístroj OMD 202 je ten pravý pro Vaši aplikaci, neváhej- te nás kdykoliv kontaktovat. ORBIT MERRET, spol. s r. o. Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9 Tel: +420 281 040 200 Fax: +420 281 040 299 E-mail: orbit@merret.cz www.merret.cz Použití sdruženého osvětlení Sdružené osvětlení je záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením. Sdružené osvětlení při dlouhodobém působení není z hlediska vlivu na člověka rovnocenné v plném rozsahu dennímu osvětlení, ale je podstatně příznivější, než osvětlení pouze umělé. Celkové sdružené osvětlení ve vnitřních prostorech nově navrhovaných staveb nebo v je- jich funkčně vymezených částech se může použít pouze v odůvodněných případech, kdy ze závažných příčin není možné bez újmy na jiných společensky důležitých činitelích stavby docílit vyhovujícího denního osvětlení. Přitom se nenadřazují hlediska technická a ekonomická nad hlediska hygienická. Celkové sdružené osvětlení se nesmí použít v nově navrhovaných stavbách v těch vnitřních prostorech, ve kte- rých je vyhovující denní osvětlení součástí podmínek důležitých pro zdraví jejich uživatelů a které jsou uvedeny v ČSN 73 0580-1. Je však možné použít v nich krátkodobě doplňujícího umělého osvětlení pro časově omezené činnosti, je-li to odůvodněno. Při rekonstrukcích a modernizacích je možné v odůvodněných případech použít celkového sdruženého osvět- lení i ve vnitřních prostorách uvedených v ČSN 73 0580-1 za předpokladu, že se sdruženým osvětlením zlepší dosud nevyhovující podmínky denního osvětlení. Součástí návrhu sdruženého osvětlení je i odůvodnění jeho použití. Obr. 2 Velkoplošný přístroj řady OMD 202RS Obr. 3 Velkoplošný přístroj řady OMD 202MX

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=