ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 92 | říjen 2017 Velkoplošné přístroje ORBIT MERRET Jsou případy, kdy obsluha zařízení nebo zaměstnanci v provoze potřebují vidět určité údaje ze vzdálenosti několika desítek metrů a klasické panelové měřicí přístroje svým zobrazením již nepostačují. V tu chvíli nastupují na scénu velkoplošné displeje. Ty mohou mít integrované měřící funkce, nebo mohou být zobrazovači dat. Měřící velkoplošné displeje jsou ve své podstatě klasické panelové přístroje, kde obvykle 14mm LED segmenty jsou nahra- zeny mnohem většími. Znamená to tedy, že není zapotřebí nákladných převodníků signálů, stále můžete zapojit odporový článek nebo termočlánek přímo na vstupní svorky přístroje. Totéž platí o napěťových signálech, proudové smyčce nebo poten- ciometru. Na všechny tyto veličiny Vám sta- čí jeden přístroj, konkrétně OMD 202UNI. Ten může mít až 4 vstupy, kdy jeden je plně univerzální a 3 jsou tzv. procesmonitorové, tedy standardizované napěťové a proudo- vé signály. Indexová LED na displeji ukazu- je, který ze vstupů je právě zobrazen. Krom spojitých signálů dokážeme zpra- covat i pulzy z IRC snímačů a frekvenci (OMD 202UQC). Tato verze je často použí- vána i v režimu časovače, nebo stopek. Lze ji pochopitelně použít i v režimu hodin. Dalším modelem je zobrazovač dat po RS232, 485, Modbus, Profibus, který nese označení OMD 202RS. Tyto displeje nabízí většinu periferií jako naše panelové měřicí přístroje: až 4 reléové výstupy, analogový výstup, škálu datových výstupů a pomocné napětí pro napájení snímače (max. 1,2W). Přístroje řady OMD 202 jsou primár- ně určeny pro montáž na zeď. Pro tento účel je součástí každé dodávky i kloubo- vý držák, který umožňuje polohování. Ze stejného důvodu není přístroj vyba- ven klasickými tlačítky, ale je vždy dodá- ván s dálkovým IR ovladačem o velikosti kreditní karty. Přístroj má stupeň krytí IP 64 ve všech jeho částech, což jej před- určuje především pro venkovní použití. Tomu odpovídá i rozpětí pracovních tep- lot, které je od -20°C do +60°C. Díky své mechanické konstrukci je možno všechny velikosti přístrojů OMD 202 umístit i do panelu. Tělo je zhotoveno z masivních hliníkových profilů, povrchovou úpravu tvoří vypalovaná prášková UV odolná barva. Protože přímé slunce dopadající na displej může zhoršit viditelnost zob- razených údajů, vyrábíme i variantu s vy- soce svítivým displejem (SMD LED 1,2cd). Tato varianta je jednobarevná (červená, zelená, nebo modrá). Pro vnitřní prostory je vhodné provedení se sedmisegmen- tovými LED, které je možno používat v tříbarevném režimu (zelená, červená, Obr. 1 Velkoplošný přístroj OMD 202UNI

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=