ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 62 | zaří 2016 Regulace otáček tak trochu jinak Hydraulické regulační spojky KSL v elektrárně Prunéřov V rámci Komplexní obnovy El. Prunéřov II dodala firma Transfluid 24 hydraulických regulačních spojek typu KSL na ventiláto- rové mlýny kotlů K3, K4 a K5. Společnost Tespo engineering s.r.o. jako zástupce firmy Transfluid tyto ventilátoro- vé mlýny uváděla do provozu, testovala a následně se stará o servis. Regulační hydraulická spojka KSL je ur- čena pro rozběh a regulaci otáček v apli- kacích se středním a vysokým výkonem elektromotorů. Jde o regulační hydrodyna- mickouspojku,kteráumožňuječerpáníoleje do pracovního prostoru (oběžné turbíny). Regulace výstupních otáček: Do oběžné turbíny se čerpá olej pomocí olejového šroubového čerpadla poháně- ného elektromotorem s frekvenčnímměni- čem. Řídící proudový signál 4 - 20 mA za- dávaný do frekvenčního měniče řídí otáčky čerpadla pracovního oleje hydrospojky. Čím více oleje se čerpá do prostoru oběžné turbíny hydrospojky, tím větší jsou i otáčky na výstupu hydrospojky. Olej z pracovního prostoru hydrospojky vytéká kalibrovanými tryskami po obvodě oběžné turbíny zpět do tanku s olejem. Mazání ložisek hydrospojky zajišťuje samo- statný mazací okruh s mazacím čerpadlem. Zahřátý olej se chladí přes deskový výmě- ník chladícího okruhu. Některé výhody KSL oproti hydrospojkám s konstantním plněním: • možnost regulace otáček • reg. hydrospojky umožňují variabilní nastavení charakteru rozběhu a doběhu • regulované hydrospojky KSL je možné přeplnit olejem a dosáhnout tak menší- ho skluzu při ustáleném chodu Obr. 2 Uspořádání pohonu mlýnů Obr. 1 Hydrospojky v Prunéřově Obr. 3 Hydraulická reg. spojka KSL Obr. 4 Rozběhová spojka Elektromotor Spojka KSL Převodovka Vent. mlýn Spojka

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=