ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE zaří 2016 | 61 Podmínky pro připojení k sítím podl e ČSN 33 2130 ed. 3 V průběhu předprojektové přípravy je nutno projednat připojovací podmínky pro: • silová zařízení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy; • napojení na síť nebo sítě elektronických komunikací jednoho nebo více poskytovatelů, kte- ré s dodatečnou flexibilitou pokryje současné i budoucí možné potřeby zákazníka zejména s ohledem na hlasové (telefonní), datové (připojení k internetu, přenos dat spotřeby energií, inteligenci budovy/ domácnosti apod.), video (TV, HDTV, VolP) a audio (R; evakuační R) služby s možností volby mezi poskytovateli. Pro vstupy kabelů vnějších sítí do budovy a pro uložení vnějších sítí v budově musí být provedeny stavební úpravy v souladu s projektem vnějších sítí, což znamená rovněž zajištění odpovídajících prostor pro umístění rozvaděčů elektronických komunikací (samostatná místnost, případně část technického podlaží). Tam, kde vedení prochází konstrukčními prvky budovy, jako jsou podlahy, stěny, krovy, stropy, příčky nebo protipožární zábrany, musí být otvory, které v důsledku prostupu vedení vzniknou, utěsněny v souladu se stup- něm požární odolnosti předepsané pro příslušný konstrukční prvek budovy předtím, než byl prostup proveden. Veškeré podzemní prostupy kabelů z terénu do budovy je třeba zajistit proti vnikání vlhkosti do budovy. V případě, že je v místě objektu rozveden plyn, je nutné rovněž tyto prostupy zajistit proti vnikání plynu do budovy. Je-li objekt vybaven náhradním zdrojem elektřiny, který je určen k napájení vnitřních elektrických rozvodů, musí tento zdroj a jeho připojení vyhovovat požadavkům ČSN 33 2000-5-551 ed. 2. Náhradní zdroje určené pro ostrovní provoz nesmějí být k vnitřním rozvodům, určenýmv normálnímprovozu pro napájení z distribuční sítě, připojovány. Údržba ATyS produktů je jednoduchá, řídicí jednotku a motor lze měnit za cho- du, aniž by bylo nutné cokoliv odpojovat v silové části přístroje. • ATyS t a ATyS t M - Automatický přepínač určený pro sítě se dvěma transformátory. • ATyS g a ATyS g M - Automatický přepí- nač určený pro sítě s transformátorem a záložním generátorem. ATyS p a ATyS p M Automatický přepínač se shodnými funkce- mi jako ATyS g a ATyS gM a navíc s displejem pro programování a odečet naměřených hodnot (U, F, P, KWh). Lze konfigurovat vzdá- leně přes RS485 a Ethernet komunikační modul. OEM Automatic, spol. s r.o. Josef Hrabaň E-mail: info@oem-automatic.cz Tel.: +420 241 484 940 www.oem-automatic.cz Obr. 3 Vnitřní uspořádání ATyS Obr. 2 ATyS p M

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=