ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 60 | zaří 2016 Automatické přepínače sítí ATyS Řešení pro bezchybné a spolehlivé napájení Zdravotnictví, letiště, bankovnictví, datová centra, telekomunikace, elektrická zařízení v průmyslových aplikacích, ale i nákupní centra, výškové a veřejné budovy, to jsou místa, kde je vyžadována dobrá dostupnost a kvalita dodávané elektrické energie včetně zajištění trvalého napájení elektrickou energií. Případný výpadek sítě může ohrozit bezpečnost, někdy i lidské zdraví a vede k vysokým finančním ztrátám. Hlavní zdroj napájení musí být proto zálo- hován, aby v případě výpadku mohl být nahrazen zdrojem záložním např. druhým nezávislým transformátorem nebo generá- torem. Při použití záložního zdroje nízkého napětí je ale nezbytné zajistit třífázové pře- pínání mezi hlavním a záložním zdrojem. Pro přepínání, které rychle vyhodnotí problémy s napájením a zároveň zajistí co nejrychlejší bezpečné přepnutí bez zása- hu obsluhy, jsou určeny produktové řady dálkových a automatických přepínačů SOCOMEC ATyS a ATyS M. Přepínače řad ATyS a ATyS M jsou navrženy, testovány a splňují požadavky normy IEC 60947. Automatický přepínač je celek složený ze dvou částí, výkonové a ovládací. Výko- nová část přenáší jmenovité proudy a je sestavena ze dvou vzájemně mechanic- ky spojených odpínačů. Tím je dosaženo vzájemného blokování polohy. Přepínací mechanismus má polohy I, 0 a II. V poloze I nebo II je vždy jeden ze zdrojů připojen na zátěž. V poloze 0 je zátěž odpojena od obou zdrojů. Přepínače jsou bezpečně sestaveny při výrobě, vyžadují minimální kabeláž při za- pojení, jejich instalace je rychlá a snadná. Přepínače mohou pracovat v režimu dálkového nebo automatického ovládání a v nouzovém případě lze zařízení přepínat ručně. Ovládací část přepínače tvoří motor a řídící jednotka. Motor je mechanicky spo- jen s přepínacím mechanismem výkono- vých odpínačů a přepíná jejich jednotlivé polohy. Motor je ovládán z řídící jednotky, která vyhodnocuje informace o kvalitě parametrů obou zdrojových sítí a generuje potřebné povely pro přepínání. Varianty přepínačů a jejich funkce: Řada ATyS M (40 – 160 A) Přepínače řady ATyS M jsou určeny pro sítě nízkého napětí do 690 V AC (440 V DC) se jmenovitým proudem od 40 A do 160 A. Výhodou jsou krátké přepínací časy s hodnotou max. 180 ms. Řada ATyS (160 – 3200 A) V případě požadavku na větší proudové za- tížení než je 160 A lze použít automatické přepínače ATyS, které umožňují přepínat proudy až do 3 200 A. Trafo Generátor Obr. 1 Funkční zapojení ATyS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=