ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE zaří 2016 | 63 • při použití výměníku pro chlazení oleje, lze přenést i větší výkon • při použití rychlo-vypouštěcích kalibrova- ných trysek lze dosáhnout odstavení zaří- zení od pohonu běhemněkolika sekund Některé výhody KSL oproti frekvenčnímu měniči: • vyšší účinnost v reg. rozsahu 85 – 100 % • mechanická momentová ochrana soustrojí • nižší pořizovací cena • snazší oprava při poruše, menší závis- lost na výrobci, pro běžnou údržbu a opravy není třeba vysoce specializovaný servisní technik Polohovací stroj pro PBS Industry, a.s. První brněnská strojírna poskytuje kom- plexní služby zejména při výstavbě ener- getických a teplárenských celků, nádrží, kotlů, částí parních turbín, rotačních ohří- váků apod. Pro výrobu, převážně svařování, rotač- ních ocelových dílů se používají polohovací stroje. Svářeč otáčí dílem na polohovadle tak, aby jej mohl zavařit po celém obvodu. Staré stejnosměrné pohony (motory s regu- látory) polohovadel však již nevyhovují svý- mi vlastnostmi, nebo přestanou fungovat úplně. Firma Tespo engineering navrhla ná- hradu stejnosměrných pohonů za pohony nové s použitím asynchronních motorů a měničů frekvence. Rekonstrukce poloho- vadla zahrnovala: • návrh technického řešení: (návrh koncep- ce pohonu, motoru, převodovky, návrhy a výpočty regulačního rozsahu, výsledného momentu, přesnosti udržení otáček, návrhy části elektro, frekvenčníhoměniče, rozvaděče, ručního ovladače...) • projekční podklady: (podklady části elektro rozvaděče, zástavbové rozměry pohonu...) • části pohonu: (rozvaděč elektro na míru, frekvenční měnič, jištění a po- třebnou elektro výbavu, elektromotor, převodovku...) • prohlášení o shodě: (podklady potřebné pro vydání revize na zařízení...) Obr. 5 Polohovadlo před rekonstrukcí: Obr. 6 Polohovadlo po rekonstrukcí: Obr. 5 Frekvenční měnič

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=