ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM zaří 2016 | 191 Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz vodičů svodů vyhovují tabulce 6 ČSN EN 62305-3 ed. 2 a ČSN EN 62561-2. (Zběžnou kontrolu, že se vedení nezahřeje nad pří- pustnou míru, je možno provést s pomocí údajů uvedených v ČSN EN 62305-3 ed. 2 .) Zpracoval: Ing. Michal Kříž Delší doba natažení proudového chrániče po jeho vybavení Mám k Vám dotaz ohledně RCD – SIEMENS – RCCB – I-125 A, I vyp 100 mA. Při ověření tlačítkem chránič vypnul – v pořádku. Ale nešel natáhnout, až po několika pokusech cca za 1 min. Totéž se opakovalo při měření. Měření v pořádku: I vyp 87 mA, čas 59 ms, U d – 0,2 V. Při natažení jsem zase musel určitou dobu čekat. Odpověď: ČSN EN 61008-1 ed. 3 , čl. 9.10.2 pro zkoušku ověření mechanické a elektrické trvanlivosti předepisuje, že při této zkoušce bez zatížení musí být četnost spínání RCCB (tj. proudo- vého chrániče bez vestavěné nadproudo- vé ochrany) s I n > 25 A dva spínací cykly za minutu (na rozdíl od RCCB s I n ≤ 25 A, pro které jsou předepsány čtyři spínací cykly za minutu). Je tedy uvedení RCCB s I n ≥ 25 A do původní polohy podstatně náročnější než u RCCB s I n ≤ 25 A. Z hlediska funkce chrániče je tedy možno předpokládat, že po vypnutí v důsledku reziduálního proudu může být pro natažení chrániče požadována určitá doba blížící se až jedné minutě, jak uvádíte. Tím se RCCB chrání před svýmpřetížením. Ostatně při ověřování funkce chráni- če (RCCB) s I Δn = 100 mA je možno použít přístroje, které jednak ověří, že proudový chránič správně funguje (jako jste to pro- vedl) a při zapnutém proudovém chrániči v jednotlivých bodech chráněných ob- vodů (obvykle v zásuvkových vývodech) ověří, že daný chránič je správně zvolen. U sítí TN-S se ověří, že je v těchto bodech pro daný RCCB naměřená odpovídající impedance smyčky, pro sítě TT se ověří, že odpor uzemnění neživých částí je pro daný chránič odpovídající. Tato měření se provádějí tak malými proudy při tak krát- ké době jejich trvání, že proudový chránič nebude uveden do činnosti. Výhodné je změřit napřed impedance smyčky a od- pory uzemnění a na závěr jediným měře- ním ověřit správnou funkci proudového chrániče. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Nezapojené kabely v nebezpečí výbuchu Po výměně výdejního stojanu PHM na čer- pací stanici zůstaly nezapojené nepotřeb- né kabely uvnitř stojanu v prostoru s SNV. Ve starších normách bylo předepsáno, že tyto kabely musí být ukončeny v nevý- bušných krabicích. V současně platných normách jsem tuto povinnost nenašel. Pro- sím o vyjádření. Odpověď: V čl. 10.2 tabulce 1 0 ČSN EN 60079-14 ed. 4 jsou uvedena provedení pro vývodky, re-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=