ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 84 | prosinec 2014 Jak vybrat vhodný elektro-CAD Dnes už nikdo nekreslí schémata ručně, natož na rýsovacím prkně. Počítač je přístupný každému a k dispozici je i celá řada programů pro zpracování potřebné elektrotechnické dokumentace. Tyto programy s všeobecně vžitým označením CAD pochází od různých dodavatelů, navzájem se liší podle svých možností, způsobu ovládání, uživatelským prostředím, celkové koncepce, ceny, atd. Je dobře, že je mezi nimi taková rozmanitost, zájemce má alespoň dobrou možnost si vhodný program vybrat. Otázkou je, jakým způsobem se k výběru nejvhodnějšího programu dopracuje. Ing. Milan Klauz CADware s.r.o. Existují různá doporučení k ohodnocení ur- čitého programu, ale v tomto článku se za- měříme spíše na kritéria výběru vhodného software, která bývají podceňovaná. Levnější, nebo dražší software? Cena je pro mnohého zájemce jedním z nej- důležitějších kritérií při výběru vhodného programu, ale jistě by neměla být tím hlav- ním. Osobně to vidím takto: pokud potře- buji software pro sebe, protože občas něco dělám, vybral bych si levnější CAD program. Nakreslit schéma, případně i rozvaděč a zho- tovit výpisy materiálu podle potřeby bude jistě pomalejší, ale s tím musím počítat. V případě, že potřebuji program pro každo- denní práci, byl bych s výběrem potřebného software opatrný. Předpokládám, že cílem výběru vhodného software pro profesionál- ní použití je získat nástroj pro snadné, rychlé a pokud možno bezchybné vytvoření do- kumentace. Od levných programů nemohu očekávat, že budou mít všechny možnosti k řešení požadovaných úloh, protože ty jsou programově velmi náročné. Mám na mysli automatické vytváření odkazů mezi navazu- jícími symboly a spoji, databázi konkrétních součástek s předdefinovanými schematický- mi a mechanickými symboly, automatické vytvoření výkresů a výpisů kabelů, svorek a PLC, stejně jako automatické vytvoření vý- pisů materiálu, atd. Mnohdy by tato volba dopadla jako kompromis mezi momentál- ními finančními možnostmi a požadavky na software, to znamená na úkor výkonnosti potřebného CAD programu. Z tohoto dů- vodu je dobré si zjistit u prodejce možnost financování nákupu, např. formou splátek. Náklady spojené s používáním software Mohlo by se zdát, že zakoupením progra- mu končí finanční starost o daný software, ale tak tomu většinou není. Přinejmenším tu bývají náklady na aktualizaci software, školení a technickou podporu. Školení ne- bývá povinné, ale je potřeba mít na pamě- ti, že naučit se vybraný software z návodu není ten nejrychlejší, ani nejlepší způsob. Otázka update a podpory programu je u různých programů řešena různě, takže nezbývá, než se dodavatele software zeptat. Uněkterých programů je vázána na zaplace- ní roční údržby programu (tzv. maintanan- ce), v jejímž rámci jsou update i potřebná pomoc již zdarma. U jiných programů se za update platí ve chvíli jeho vydání a omezená technická podpora je třeba zdarma. Bylo by mylné se domnívat, že si uživatel může vždy vybrat, jestli update nebo podporu chce nebo ne - záleží na obchodní politice výrob- ce daného software. Rozhodně je užitečné si zjistit, jestli aktualizace daného programu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=