ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE prosinec 2014 | 85 je, nebo není povinná, a jestli se dá obnovit i v případě delší odmlky a za jakých podmí- nek. Vidina výhodného nákupu software se může rychle zvrátit po zjištění těchto doda- tečných nákladů na jeho používání. Licenční ujednání Ačkoliv se jedná o velmi důležitou záležitost při výběru vhodného software, je většinou zcela opomíjena. Někteří zájemci, ale i uži- vatelé software, mají za to, že zaplacením se stávají majiteli daného programu. Skuteč- nost je ale jiná, protože software podléhá autorským právům a uživatel zaplatil pouze za možnost daný produkt používat, přičemž se musí řídit právě licenční smlouvou (Li- cense Agreement). K všeobecné neznalosti licenčního ujednání přispěl zřejmě fakt, že je uživateli běžně dostupné v elektronické po- době až ve chvíli instalace software a že bývá napsáno v jazyce výrobce, většinou v ang- ličtině. Některá ujednání jsou dlouhá a plná právní terminologie, takže pro mnohé zá- jemce bývá těžké jim rozumět. Kromě toho, že se v nich zájemce může dočíst o tom, že výrobce vlastně za funkčnost software neručí a že není dovoleno provádět v pro- gramu zásahy, bývají v něm i omezující pod- mínky používání daného programu. Člověk někdy žasne, jak restriktivní některá licenční ujednání jsou, když přijde na praktické po- užívání daného software. Zájemci nezbývá, než se zeptat a nechat si tuto smlouvu vylo- žit od prodejce, alespoň z pohledu možných omezení práv uživatele. Určitě je dobré ještě před nákupem klást otázky typu:„Mohu mít software nainstalovaný na více počítačích, např. v práci a doma?Mohu programpřevést na někoho jiného v případě, že ho už nebu- du potřebovat? Mohu software používat na jiné adrese, než bylo uvedeno při nákupu, např. v případě přestěhování?“. Předvedení nebo vlastní ohodnocení Přiznám se, že jsem skeptický k prohlášení zájemce, že si daný program sám vyzkouší a ohodnotí. Ne, že by to nebylo možné, ale takové rozhodnutí vyžaduje čas, kterého se nám všem nějak nedostává. Projít návod o mnoha stech stránkách a krok za krokem software vyzkoušet je dosti náročná úloha i pro již zkušeného uživatele jiných podob- ných programů. Navíc návody nejsou vždy Ukázka z programu PC|SCHEMATIC

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=