ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE prosinec 2014 | 67 jejichž účelem není ovládání elektrických obvodů, např. ovládací kolečka a rukojeti mechanického zařízení pracovních strojů a dále rukojeti a držadla dvířek spotřebi- čů, rukojeti a klíče zámků pro rozváděče, držadla vík pracovních strojů atd., nejsou- li na nich elektrické části. Je vhodné, aby i tyto části byly provedeny a obsluhovány jako části v bodech a) a b). c) Části elektrických předmětů, které jsou konstruovány tak, že při jejich přenášení pod napětím musí být uchopeny za vo- divou neživou část, např. kovové přenos- né svítidlo. Tento požadavek se nevztahuje na elektric- ké předměty bez zvláštních konstrukčních prvků, které jsou určeny k uchopení při jejich eventuálním přenášení (např. kance- lářské stroje, destilační aparáty, vařiče bez držadel apod.) a které se přenášejí po od- pojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky. Části, které se musí při obsluze uchopit rukou, musí být: a) zhotoveny z izolačního materiálu dosta- tečně elektricky a mechanicky odolné- ho, trvanlivého a nenavlhavého nebo musí být tímto materiálem vně izolová- ny. Toto izolování může být pouze v mís- tě uchopení, musí však být na kovových částech spolehlivě upevněno. Není-li možno tuto podmínku splnit nebojsou-lizvláštnídůvody,např.požada- vek vysoké mechanické pevnosti, mohou být výjimečně tyto kovové části bez vněj- Stupeň ochrany Druh ochrany a doplňková ochrana, kterými se dosáhne požadovaný stupeň ochrany normální 1. automatické odpojení od zdroje 2. dvojitá nebo zesílená izolace 3. elektrické oddělení 4. ochrana malým napětím SELV a PELV doplněná 1. automatické odpojení od zdroje a a) doplňující pospojování 1) , nebo b) chránič 2) , nebo c) doplňková izolace 2. dvojitá nebo zesílená izolace a a) elektrické oddělení, nebo b) chránič 2) , nebo c) doplňková izolace 3. elektrické oddělení pro napájení pouze jediného spotřebiče a a) izolace vstupních míst a pohyblivých přívodů, nebo b) chránič 2) , nebo c) doplňková izolace 4. ochrana malým napětím SELV a PELV a a) omezení napětí živých částí na AC 12 V resp. DC 25 V a b) krytí nebo izolace živých částí i při omezení jejich napětí 1) Doplňující pospojování 2) Chránič Tab. 2 Stupně ochrany u zařízení a instalací do AC 1 000 V a DC 1 500 V

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=