ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 30 | prosinec 2014 Nová séria luxmetrov od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť a nová funkcionalita Jozef Molec MAHRLO, s.r.o. Spoločnosť Sonel S.A. uvádza na trh sériu troch nových meračov osvetlenia. Prvý z nich s označením LXP-2 je priamy nástupca obchodne veľmi úspešného a spoľahlivého luxmetra LXP-1. LXP-2 svojimi parametrami a funkciami plne uspokojí potreby užíva- teľov na meranie osvetlenia napr. rôznych pracovísk a iných prevádzkových priestorov. Pre tých, ktorí vyžadujú presnosť merania na oveľa vyššej úrovni, napríklad pri mera- ní intenzity svetla na únikových ciest, kde sa vyžaduje presnosť na úrovni 0,5 lx, vý- robca Sonel SA vyvinul dva nové prístroje, LXP-10B v triede B s rozlíšením 0,01 lx a LXP-10A v triede A s rozlíšením 0,001 lx, teda s veľmi vysokou presnosťou merania. Jedna z najdôležitejších predností lux- metrov zn. Sonel je, že všetky prístroje novej série majú v príslušenstve priamo od výrobcu vypracovaný kalibračný cer- tifikát s nameranými hodnotami. Externé meracie sondy luxmetrov, majú vstavanú svetlo-citlivú kremíkovú fotodi- ódu a filter so spektrálnou citlivosťou. Pa- rametre fotodiódy sú kosínovo korigované na CIE fotopickú krivku. Externá sonda je s prístrojom prepojená káblom dĺžky 1,5 m. Merače LXP-10B(A) tiež umožňujú bez- drôtový prenos dát do PC pomocou voliteľ- ného rádiového adaptéra OR-1. Najdôležitejšie vlastnosti nových luxmetrov série LXP • Meranie intenzity osvetlenia s rozlíšením: LXP-2 ... 0,1 lx (0,01 fc) LXP-10B ... 0,01 lx (0,001 fc) LXP-10A ... 0,001 lx (0,0001 fc). • Vysoká presnosť a rýchla odozva. • Vzorkovanie 1,3x / 1 sek. • Funkcia Data-Hold pre zadržanie posled- nej nameranej hodnoty na displeji. • Automatické nulovanie. • Nie je potrebný korekčný prepočet fak- torov pre rôzne zdroje svetla, vďaka veľ- mi dobrej a širokej spektrálnej citlivosti snímača. Toto zaručuje správne meranie intenzity osvetlenia bez ohľadu na pova- hu zdroja osvetlenia. • Funkcia zapamätania maximálnej a mi- nimálnej nameranej hodnoty. • Režim relatívnej hodnoty. Obr. 1 Merač osvetlenia LXP-10A(B), výrobca SONEL S.A.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=