ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA prosinec 2014 | 31 • Funkcia Peak-Hold pre zachytenie špi- čiek svetelného impulzu s dobou trvania dlhšou ako 0,1 sek. (0,4 sek. pre LXP-2) a pritom menšou ako 1 sek. • Možnosť výberu meranej veličiny v Lux alebo FC (foot-candels). • Automatické vypnutie po 5, 10, 15 minút, alebo trvale zapnuté. • Ľahko čitateľný, veľký a podsvietený LCD displej. • USB výstup na komunikáciu s PC. • Prenos dát aj bezdrôtovým spojením po- mocou voliteľného adaptéra OR-1 (len pre typy LXP-10B, LXP-10A). • Meracie rozsahy: LXP-2 ... štyri LXP-10B ... päť LXP-10A ... šesť • Pamäť výsledkov (prezeranie na displeji, alebo v PC): LXP-2 ... 99 LXP-10A a LXP-10B ... 999 • Zabudovaný záznamník (datalogger) na 16000 hodnôt (prezeranie len v PC). Po zapnutí, prístroj vždy začne merať v au- tomatickom režime, takže nie je nutné ma- nuálne nastavovať merací rozsah. Funkciu Auto-rozsah je možné kedykoľvek vypnúť a prejsť na manuálne nastavovanie rozsahov. Prístroj zobrazuje nameranú hodnotu intenzity svetla na veľkom LCD displeji. Vzhľadom k vysokej citlivosti fotodiódy zobrazená hodnota nemusí byť stabilná, preto je potrebné zamedziť pohybu sondy, aby sme udržali stálosť podmienok mera- nia. Ak je potrebné aktuálny výsledok zapí- sať do pamäte, jednoducho sa stlačí tlači- dlo ENTER / MEM. Nové luxmetre série LXP výrobcu SONEL S.A. skvele vypĺňajú medzeru na trhu a uspokojujú dopyt po cenovo prijateľných, vysoko presných a kalibrovaných luxme- troch. Pri týchto prístrojoch nie je nutné často zdĺhavo a finančne náročne zabez- pečovať kalibračný certifikát. Užívateľ tak môže ihneď po dodaní prístroja prevádzať audity, revízie a iné meracie práce, pri ktorých sa vyžaduje dokladovanie merania kalibračným certifikátom. Pre viac informácií ohľadom prístrojov zn. SONEL, prosím navštívte našu webovú stránku, www.meratest.sk, alebo nás kon- taktujte na tel.: +421 (0) 32/776 3455. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá tel.: +421 032/776 3455 fax: +421 032/776 2156 e-mail: molec@mahrlo.sk E-shop: www.meratest.sk Obr. 2 Meranie osvetlenia na pracovisku MPI-530-IT MULTIFUNKČNÝ REVÍZNY PRÍSTROJ SO ŠPECIÁLNYMI FUNKCIAMI Nová verzia MPI-530-IT umožňuje testovanie prúdových chráničov (RCD), typy AC, A a B, tiež v IT sieťach. z ľ a v a 1 0 0 E U R + d a r č e k k l i e š t e C - 3 V i a n o č n á a k c i a www.meratest.sk

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=