ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA prosinec 2014 | 29 Na závěr vyhodnocení se uvede, zda podmínky osvětlení zjištěné měřením vy- hovují hodnotám požadovaným legislati- vou a normami, popřípadě zda odpovídají projektu. Zvažuje se i stav znečištění a jeho časový průběh, zda bude osvětlení vyho- vovat i při největším znečištění. V případě nedostatků se mohou dopo- ručit opatření pro jejich nápravu (údržba, způsob ovládání a regulace osvětlení, zlepšení odraznosti povrchů, rekonstrukce osvětlení atd.). Posuzování: a) Pokud je zjištěná hodnota i s intervalem rozšířené nejistoty (±U) sledovaného parametru nad požadovaným limitem, považuje se to za vyhovující stav. b) Pokud je hodnota i celý interval pod li- mitem, jedná se o nevyhovující stav. c) Vyskytne-li se případ, že hodnota je nad limitem, ale spodní mez intervalu rozší- řené nejistoty je pod limitem, nelze tvr- dit, že stav je vyhovující. d) Vyskytne-li se případ, že hodnota je pod limitem, ale horní mez intervalu rozšíře- né nejistoty je nad limitem, nelze tvrdit, že stav je nevyhovující. V obou posledních případech je nutné použít pro rozhodnutí přesnější postup a hodnocení, kterým lze dosáhnout užší interval rozšířené nejistoty měření. Pokud ani toto nepomůže, musí být rozhodnutí založeno na jiném odborném náhledu. Tím se rozumí např. posouzení hygienika z hle- diska analýzy rizika poškození zdraví. Revize LPS a SPM 1.0 - novinka z 6.12.2014 Program Revize LPS a SPM umožňuje napsat revizi hromosvodu a systému ochran před přepětím (SPD). Program nabízí možnost provést a předat klientovi jasný přehled o celém systému ochrany, včetně měření a soupisu závad. Pro revizi LPS a SPM nepotřebujete žádný další program - obsahuje vše potřebné. Součástí programu je i program pro kreslení schémat. Většinou je pro posouzení systému nutné zkreslit přehled napojení jednotlivých rozvaděčů a umístění SPD. Obsahuje také zásobník závad. Program obsahuje i mezní miliamperové body přepěťových ochran včetně schémat jejich zapojení. Dosud se tato oblast zanedbávala. Toto otevírá prostor pro nové služby. Celý program je ošetřen tak, aby běžel i na tabletu (s Windows), což je ideální pro pravidelné revize. Vše uděláte na místě, doma už nic. Cena obou programů ve zvýhodném balíčku: 1.050 ,- Kč Objednat on-line na www.elektroprogramy.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=