ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 24 | prosinec 2014 Snímače teploty pro energetiku a průmyslové aplikace Teplota je v průmyslových podmínkách nejčastěji měřenou neelektrickou fyzikální veličinou. Regulace teploty je často rozhodující pro vlastní kvalitu výsledného produktu nebo procesu a pro bezpečnost provozu. Přesnost měření teploty má velký vliv na úspory energie a náklady na údržbu a opravy provozních či výrobních zařízení a také na životnost a spolehlivost technologií. Proto je zapotřebí návrhu vhodného snímače i celého měřicího řetězce skládajícího se většinou z teploměrné jímky, vlastního čidla, případného kompenzačního nebo prodlužovacího vedení a převodníku výstupního signálu věnovat náležitou pozornost. Společnost JSP – Měření a regulace se jako přední český výrobce a dodavatel specia- lizuje na ucelená řešení I&C pro výstavbu nových či rekonstrukce stávajících energe- tických celků v České republice i v zahraničí. Vedle několika desítek referenčních projek- tů komplexních dodávek I&C, se stále také zaměřuje na vývoj a výrobu uceleného sor- timentu snímačů teploty a příslušenství jako teploměrové jímky, převodníky a kalibrační služby. Dodáváme řešení od běžných flexi- bilních termočlánků až po speciální snímače pro velice náročná měření teploty v energe- tice a průmyslových podmínkách. Vyrábíme více jak 10 000 variant růz- ných typů a provedení odporových a ter- moelektrických snímačů. Hlavní výrobko- vé řady snímačů teploty FlexiTEMP® 60, ModuTEMP® 70, CeraTEMP® 80 doplňuje ši- roký sortiment speciálních provedení, např. typ T1026 pro kryogenní aplikace, plastikář- ské kabelové snímače teploty T1565 nebo ložiskové snímače teploty T1061 a T1561 s kovovou ochrannou hadicí. Příslušenstvím pro tyto snímače jsou teploměrné jímky WellTEMP 70 a široký sortiment převodníků umožňujících komunikaci snímačů teploty ve všech potřebných standardech od prou- dového výstupu přes HART až po ProfiBUS, Field BUS apod. FlexiTEMP® 60 Plášťové snímače teploty Flexibilní plášťové odporové a termoelek- trické snímače teploty FlexiTEMP® 60 bez ochranných trubek a jímek jsou dodávány v délce od cca 100 mm až do několika desítek metrů a o vnějším průměru pláště 3 / 4,5 / 6 mm (Pt100) a 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4,5 / 6 mm (termočlánky “J“, “K“, “N“). Tyto snímače jsou standardně dodávány s pláštěm z nerezové oceli. Odporové snímače jsou dodávány s jednoduchým nebo dvojitým čidlem Pt100. Měřicí konec plášťového termočlánku se vyrábí v izolovaném jednoduchém nebo dvojitém provedení a po dohodě je možno dodat uzemněné nebo otevřené provedení, případně trojité provedení. Studený konec plášťových odporových snímačů a ter- močlánků se dodává s volnými vývody, s na- pojeným spojovacím (případně u termočlán- ků kompenzačním) vedením s volitelným materiálem izolace, s plochým konektorem standard nebo konektorem mini (pouze TC), malou hlavicí MA nebo s přírubkou s mož-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=