ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 23 Vysoká snímací spolehlivost za všech světelných podmínek Princip měření doby šíření pulzů světla nabí- zí současně i dokonalé potlačení pozadí.Veš- keré materiály a povrchy, od nejhlubší černé až po vysoce reflexní, mohou být spolehlivě detekovány snímači využívajícími tento prin- cip i v nepříznivých podmínkách okolního prostředí s rušivým pozadím, např. tam, kde se vyskytují reflexní vesty a ochranné oděvy, signalizační svítidla, reflexní kovové nosníky nebo lesklé mokré podlahy. Bezpečnou aplikací kompaktních sní- mačů F 55 využívajících metodu měření doby šíření světelného paprsku si můžete být jistí - například při kontrole průměrů navinutých cívek a svitků, polohování ro- botických ramen, kontrole obsazenosti buněk ve vysokých regálových skladech, při polohování dřevěné kulatiny nebo při měření výšky zásobníku a kontrole úrovně plnění kapalin - spolehlivé a opakovatelné výsledky snímačů na vás vždy zapůsobí. Měření nebo snímání Měření vzdáleností: laserový snímač vzdálenosti s analogovým výstupem Snímače vzdálenosti typu FT 55-RLAPpracu- jící na principu měření doby šíření pulzního světelného paprsku měří s velkou přesností vzdálenosti až do 5 m. Snímače poskytují signál úměrný vzdálenosti prostřednic- tvím integrovaného analogového výstupu (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V, invertovatelná cha- rakteristika), navíc mají také spínací výstup s funkcí nastavitelného okna, která je nasta- vitelná nezávisle na analogovém měřicím rozsahu. Snímač vzdálenosti s analogovým výstupem se používá například pro kontrolu průměru cívek a svitků, polohování robotic- kých ramen neboměření úrovně plnění růz- ných médií či měření stohovací výšky. Detekce objektů: laserový difuzní snímač s potlačením pozadí Varianty laserového difuzního snímače typu FT 55-RLHP2, které jsou k dispozici s jedním nebo dvěma digitálními spína- cími výstupy, nabízejí spolehlivou de- tekci objektů na velké vzdálenosti (až do 5 m pro bílé objekty a do 3 m pro černé objekty). Spolehlivá detekce cílového objektu je zaručena také v podmínkách půso- bení rušivých vlivů pozadí, bez ohledu na barvu, tvar, strukturu a uspořádání objektu. Snímače využívající metody mě- ření doby šíření pulzního světelného pa- prsku se používají například při kontrole montáže pryžových a plastových dílů ve výrobě automobilů, při kontrole ob- sazenosti buněk ve vysokých regálových skladech nebo při kontrole polohy dřevě- né kulatiny. AXIMA, spol. s r. o. Vídeňská 125, 619 00 Brno Roman Krejčí Tel.: +420 725 939 275 E-mail: rkrejci@axima.cz www.axima.cz Princip měření doby šíření pulzního světelného paprsku Dokonce i objekty s vysoce odrazivými kovovými povrchy a v kritických měřicích úhlech jsou spolehlivě detekovány.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=