ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 22 | prosinec 2014 Multifunkční talent pro všechny druhy povrchů Měření vzdálenosti a detekce objektů s využitím principu měření doby šíření pulzního světelného paprsku. Přesné měření a spolehlivá detekce jakých- koliv předmětů na delší vzdálenosti v pod- mínkách okolního osvětlení nebo na vysoce reflexním pozadí - to jsou typické požadav- ky ve sféře výrobní automatizace. Aplikace konvenčních difuzních snímačů v těchto pracovních podmínkách je omezena jejich výkonnostními limity, zejména v případě měření na delší než metrové vzdálenosti. Ideálním řešením pro tyto nejnáročnější automatizační úlohy je metoda založená na měření doby šíření pulzního světelného paprsku „light time–of–flight“. Společnost SensoPart, jeden z průkopníků vývoje sní- mačů, využívajících tohoto měřicího prin- cipu, inovovala řadu difuzních snímačů F 55 - snímače, pracující s touto měřicí me- todou, zabudované ve velmi kompaktním pouzdru (50 × 50 × 23 mm), vykazují vyni- kající výkonové parametry, které byly dříve k dispozici pouze u snímačů s výrazně vět- šími rozměry: dlouhé dosahy a skenovací vzdálenosti až do 5 m pro světlé objekty nebo do 3 m pro velmi tmavé, přesnost měření v řádu milimetrů a frekvence cyklu až do 500 Hz pro rychlé procesy. Charakteristiky řady F 55 • Dlouhé dosahy a skenovací vzdálenosti (až do 5mpro světlé objekty a do 3mpro tmavé) v kompaktních, snadno instalova- telných pouzdrech (50 × 50 × 23 mm) • Spolehlivá detekce objektů na jakém- koliv pozadí díky metodě měření doby šíření pulzního světelného paprsku • Vysoká spínací frekvence (500/250 Hz) pro využití v rychlých snímacích procesech • Vysoká opakovatelnost v milimetrovém rozsahu • Použitý laser třídy 1 bez škodlivých účin- ků na lidský zrak • Pouzdra z plastu s vysokou hustotou, vy- ztužená skelnými vlákny (krytí IP67/IP69K) • Snadná montáž, nastavení a obsluha (upínací rybinová drážka, elektronické tlačítko Teach-in) Technologie „light time–of–flight“ SensoPart využívá principu měření doby šíření světelného paprsku pro stanovení delších vzdáleností tak, že snímač emitu- je pulzní laserový paprsek, který se odráží od cílového objektu. Vzdálenost od čela snímače k měřenému objektu je úměrná časovému rozdílu mezi dobou vyslání svě- telného pulzu a přijetím odrazu (při známé rychlosti šíření světla). Tento detekční prin- cip současně nabízí spolehlivé potlačení nežádoucích vlivů pozadí a velmi vysokou odolnost vůči osvětlení okolního prostředí. Difuzní snímač F 55

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=